VHMF

Informatief Online

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Welkom bij de VHMF

Symposium 2018


JAARSYMPOSIUM VHMF

De Januskop van Belastingen

Het dilemma in....(h)eerlijke belastingheffing!?

17 APRIL 2018 13u00

symposium2018

JULIANAZAAL JAARBEURS UTRECHT

Hoezo Januskop?! Het scheelde maar een haar of Nederland was door de EU bestempeld als belastingparadijs. Feit is dat veel geldstromen via ons land lopen vanwege ons uitgebreide stelsel van belastingverdragen. En ja, de Belastingdienst speelt een rol bij het maken van afspraken over rulings en verrekenprijzen. De OESO wijst met een beschuldigende vinger naar Nederland, omdat internationale bedrijven daardoor te weinig belasting zouden betalen. Tegelijkertijd doen we als Belastingdienst ons best burgers en bedrijven aan te slaan voor een ‘fair share’, een eerlijke bijdrage aan onze verzorgingsstaat. Dus waar zijn we nou helemaal mee bezig?!

Lees meer...
 

Informatief 87 is uit!

Afdrukken PDF

Hypersamenvatting: Te weinig toezicht bij Blauw. Te strakke financiële kaders. Te strak eenzijdig keurslijf binnen de financiële kaders. Geen hervorming van het fiscale stelsel. Nieuwe kabinet heeft geen lef. Twee miljoen boekhoudingen zijn niet controleerbaar. Verantwoordelijkheid voor de aanslag ten onrechte nog steeds bij de fiscus. Nalevingstekort en tekort aan toezicht prominent in het nieuws. De VHMF hecht aan een dienstleiding, of moet we tegenwoordig zeggen een SG, die zich richting de politiek druk maakt over voldoende kwantitatief en kwalitatief toezicht en de (on)mogelijkheden van het huidige fiscale stelsel, en niet alleen bezig is met de opgelegde kaders. Risico’s in de invordering. Falende “bazen” is niet gelijk aan een falende Belastingdienst. Bazen geen straf, personeel en de burgers en de bedrijven in de maatschappij de dupe. Geen twee handtekeningen is iets totaal anders dan een onjuiste beslissing. Verantwoordelijken laten collega vallen. Vacaturestop voor Blauw. Kennis en ervaring stroomt uit.

 


Pagina 1 van 4

VHMF 2.0

  • Linked In Group: 140211
  • Pleio: 11832/vereniging-van-hogere-ambtenaren-bij-het-ministerie-van-financin-vhmf/
  • YouTube: vhmfnl
  • Twitter: vhmfnl

De positie van de Inspecteur

Rik Peters en Jaap den Hollander, Rijksuniversiteit Groningen

In opdracht van de VHMF hebben studenten van de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek verricht naar de gevolgen van de veranderprocessen binnen de Belastingdienst. Lees verder...