VHMF

Informatief Online

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Nieuwsfeeds Nieuwsberichten Ministerie van Financiën
Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën
Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl

 • Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap
  Met ingang van 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders als zij elkaars fiscaal partner zijn een verzoek doen om niet langer als partner te worden aangemerkt door de Belastingdienst. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 2017. Met deze maatregel wordt de situatie van pleegkinderen gelijk aan die van andere kinderen binnen het gezin.

 • Belangen polishouders voorop bij nieuwe wet voor verzekeraars
  De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt nieuwe instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij verzekeraars die failliet dreigen te gaan. Dat wordt geregeld in het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars dat door de ministers Hoekstra (Financiën) en Dekker (Rechtsbescherming) vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer.

 • Kabinet werkt aan versterking EMU
  Het kabinet zet in op versterking van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Nadruk op duurzame groei en stabiliteit verbeteren de werking van de EMU en dat is in het belang van alle lidstaten. Dat schrijven de ministers Hoekstra van Financiën en Zijlstra van Buitenlandse Zaken vandaag mede namens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

 • Najaarsnota 2017: begrotingsoverschot bedraagt 0,4% en schuld van 57,3%
  Het begrotingsoverschot in 2017 wordt geraamd op 0,4% van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld komt in 2017 naar verwachting uit op 57,3% van het bbp. Hiermee is Nederland één van de vier Eurolanden met zowel een overschot én een schuld onder de EMU-norm van 60% bbp.

 • Start consultatie Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft
  Het ministerie van Financiën opent naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II) een publieke consultatie van de regeling die de vakbekwaamheidseisen van medewerkers van beleggingsondernemingen uitwerkt. Daarnaast bevat de regeling enkele vrijstellingen voor personen uit landen van buiten de Europese Unie die beleggingsdiensten willen verlenen of willen handelen in Nederland.