ALV 2021

Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium op 18 november 2021 in zaal PROGRESS van de Jaarbeurs te Utrecht.

Dagprogramma
09.30 uur Ontvangst met koffie
10.00 uur Aanvang algemene ledenvergadering
12.00 uur Sluiting van de vergadering en aansluitend lunch
13.00 uur Aanvang symposium
16.00 uur Sluiting en napraten

Agenda algemene ledenvergadering

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 19 januari 2021, zie Informatief 98 van mei 2021
4. Financieel gedeelte
 
 • Financieel verslag 2020 van de penningmeester;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Vaststelling van de begroting 2021 en de jaarlijkse bijdrage 2022;
 • Benoeming kascommissie 2021;
5. Bestuursverkiezing
 
 • Herkiesbaar:
  • Jurjen Glazenburg (als voorzitter)
  • Paul Soomers (als secretaris)
  • Dennis Baegen (als penningmeester)
  • Rob Roodenrijs
 • Aftredend: Iris Vestjens en Erik Rutten
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

 

Het bestuur stelt uw komst zeer op prijs!

Inschrijving kan eenvoudig via de website www.VHMF.nl. Daar kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch.

De stukken voor de jaarvergadering zullen elektronisch worden verzonden. Het bestuur van de VHMF is verheugd dat deze dag weer in de vorm van een fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden. Dit betekent echter wel dat alle aanwezigen zich dienen te houden aan de dan geldende Corona-regels van de Jaarbeurs (incl. Corona-check app en identiteitsbewijs). Zie ook https://www.jaarbeurs.nl/veilig

PE en symposium
Voor NBA-leden zal de VHMF als service een start- en vertreklijst neerleggen die u kunt tekenen. Er wordt geen verklaring van deelname afgegeven.

Namens het bestuur,

Paul Soomers
Secretaris