Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging van Hoofdambtenaren bij het Ministerie van Financiën nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium op 8 april 2009 welke worden gehouden in de Irenezaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Dagprogramma

 


09.00 uur Ontvangst met koffie
09.45 uur Aanvang Algemene ledenvergadering
10.45 uur Koffiepauze
11.00 uur Voortzetting van de vergadering
12.00 uur Sluiting van de vergadering

12.15 uur
Lunch
13.25 uur
Aanvang symposium
17.00 uur Borrel

 

Agenda Algemene ledenvergadering

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 10 april 2008, zie Informatief van juni 2008
4. Financieel gedeelte
 • Financieel verslag 2008 van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie
 • Vaststelling van de begroting 2009 en de jaarlijkse bijdrage 2010
 • Benoeming kascommissie 2009
5. Wijziging verenigingsnaam, statuten en huishoudelijk reglement (zie voorstel Informatief)
6. Bestuursverkiezing
 • Herkiesbaar:
  • Frank van Wuijckhuise
  • Hans Herings
  • Paul Ham
  • Paul Soomers
 • Voorstel voor een extra zittingstermijn van onze voorzitter Erik Rutten
 • Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur Rob Roodenrijs voor
7. Jaarrede
  8.  Bespreking jaarrede en actuele ontwikkelingen
  9.  Gastspreker
  10.  Rondvraag en sluiting

Het bestuur stelt uw komst zeer op prijs

Bij de inschrijving kunt u aangeven of u ter plaatse gebruik wilt maken van de lunch. De kosten hiervan bedragen € 10,-. U kunt hiervoor een lunchbon kopen bij de ontvangstbalie.

NIVRA-leden kunnen bij deelname aan het middagsymposium 2 EP-punten krijgen. Bij de aanmelding dient u dan wel aan te geven dat u voor EP-punten in aanmerking wilt komen. De verklaring van deelname kunt u na afloop van het symposium bij de ontvangstbalie afhalen.

Namens het bestuur van de VHMF,

Hans Swinkels
secretaris