Naamswijziging

Op voorspraak van het bestuur zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de statuten en het huishoudelijk reglement. De meest opvallende is de naamswijziging van de vereniging: Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën. Deze week is de akte bij de notaris gepasseerd.


Afdrukken