Seniorendag 2010

Uit de reacties op de vorige seniorendagen blijkt een groot aantal seniorenleden deze bijeenkomst zeer op prijs te stellen. Het bestuur van de VHMF heeft daarom beslo­ten op donderdag 20 mei aanstaande weer een seniorendag de organiseren. Op deze dag bieden we onze seniorleden een geva­rieerd programma waarbij ook het reünie­aspect niet wordt vergeten.
Ter voorkoming van misverstanden: onder de seniorenleden vallen niet alleen de gepensioneerden maar ook de nog actieve leden die op 1 januari 2010 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.

Programma
De seniorendag zal dit jaar worden gehouden in Maastricht. Daar zullen we met een boot van de rederij Stiphout een zogenaamde viersluizentocht maken.
Vanuit Maastricht varen wij de Maas stroomafwaarts om via de sluis van Bosscherveld op de Zuid-Willemsvaart te ko-men. We volgen dit oude kanaal uit 1825, om na een korte stop aan de Nederlands/Belgische grens bij de sluis van Neerharen negen meter omhoog geschut te worden. We herhalen dat nog eens in de sluis van Lanaken. Dan komen we op het grote Albertkanaal en zien met bewondering hoe de kanaalgravers zich een weg gebaand hebben door heu-vels en mergel. Aan beide zijden van het schip rijzen de wanden soms 60 meter hoog op uit het water. In de sluis van Ternaaien worden wij weer 15 meter omlaag geschut om weer op de Maas te komen om zo langs de hellingen van de St.Pietersberg op Maastricht af te stevenen. Tijdens de vaart van ongeveer vier uur zullen we aan boord kunnen genieten van een uitgebreide lunch.

Na de vaartocht kiezen we, afhankelijk van het aantal aan-meldingen, voor een korte of langere stadswandeling onder leiding van een gids. Hierbij kan bij bijvoorbeeld een bezoek kan worden gebracht aan het Vrijthof, met het museum Spaans Gouvernement of de Sint Servaaskerk en de schat-kamer. Degenen die dat prefereren kunnen ook op eigen gelegenheid een terrasje nemen of gaan winkelen in Maastricht. De dag wordt afgesloten met een borrel waarbij nog even kan worden nagepraat.

Mocht u tot de doelgroep behoren en geen uitnodiging voor deze dag ontvangen hebben dan kunt u vóór 1 april contact opnemen met de secretaris van de VHMF.

Wellicht ontmoeten we elkaar op 20 mei.

Hans Swinkels
Secretaris VHMF

Afdrukken