Jaarrede 2012

Uitgesproken 12 april 2012 door de voorzitter drs. H.A.A.M. Rutten

VHMF-2012Quotes:

"Met tegelijkertijd, het ‘huis op orde”, de herinrichting van de Belastingdienst, de forse taakstellingen, de dreigende verdergaande bezuinigingen, de gedwongen concentratie van het aantal rijkskantoren en de enorme versnelling van het Horizontaal Toezicht, heeft de Belastingdienst en daarmee ook het management wel heel erg veel hooi op zijn vork. Pas op voor een hernia."

"Aan de andere kant zou deze jaarrede, gesteund door het bovenstaande citaat, onze bazen en politici kunnen leren dat het beter is de Belastingdienst te sparen bij de bezuinigingen en de normalisatie van de rechtspositie en dat het verstandig is om zijn ambtenaren goed te betalen en in groepfuncties te laten doorgroeien, voordat de wal het schip keert."

Lees hier de gehele rede


Afdrukken