Belastingen anders: Voldoening Op Aangifte!

Naar aanleiding van een gesprek met staatssecretaris Weekers in april 2012, heeft een werkgroep binnen de VHMF, de rechtsopvolger van de verenigingen van belastinginspecteurs, -accountants en – ontvangers, zich gebogen over de al vijftig jaar binnen de vereniging levende wens om te komen tot een beter systeem van belastingheffing voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
Naast de wens van een betere en efficiëntere heffing dwingt ook de ontwikkeling van onze samenleving om meer verantwoordelijkheid te leggen bij burgers en bedrijven tot een ander systeem. Dit systeem levert een enorme besparing op in geld en capaciteit. Deze vrijkomende capaciteit kan vervolgens worden ingezet voor een versterking van het toezicht en de invordering.

Voorstel voor een nieuw systeem voor IB en Vpb (klik hier) of kijk op ons videokanaal.


Afdrukken