Nieuw uit de Pensioenkamer

Werkgevers en werknemers bij overheid en onderwijs in de Pensioenkamer hebben op 9 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt over de wijzigingen van de ABP-pensioenregeling naar aanleiding van de aanpassing van het fiscale pensioenkader 'Witteveen 2015'.

lees het hele verhaal: klik hier

De Pensioenkamer, die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, bepaalt hoe de pensioenregeling van ABP eruit ziet. Bij de invulling van de pensioenregeling streeft de Pensioenkamer naar een balans tussen de hoogte van het pensioen, de premie die wordt ingelegd en  de risico’s die genomen worden met het beleggen van de pensioenpremie (bron: ABP).

Afdrukken