Symposium 2015

Op zoek naar het Symposium 2016? Klik hier of kies bovenaan de pagina voor "Symposium 2016"


symposium2015

SYMPOSIUM VHMF

Belastingdienst 2.015 - 2.017

Dienst met Drive of Dienst op Drift?

16 APRIL 2015- 13u00 - JULIANA-ZAAL JAARBEURS UTRECHTHet jaarlijkse symposium van de VHMF vindt plaats op donderdag 16 april 2015 in de Juliana-zaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Het thema van het symposium:

Belastingdienst 2.015 - 2.017

Dienst met Drive of Dienst op Drift?


Het zijn roerige tijden voor de Belastingdienst. Taakstellingen, bezuinigingen en knellende budgetten, terwijl alles op de schop gaat. Sluiting van gebouwen en concentratie van processen drukken hun stempel op het werk. Verouderde informatiesystemen zijn dringend aan vernieuwing toe om burgers en bedrijven toezicht op maat en dienstverlening te kunnen bieden. Raakt onze dienst op drift of hebben we voldoende drive om koers te houden?

Een keur van sprekers schetst vanuit uiteenlopende invalshoeken het perspectief voor de Belastingdienst voor de komende jaren. Géén utopisch vergezicht, maar ontwikkelingen die al in de steigers staan.


Onze staatssecretaris, Eric Wiebes, hebben we bereid gevonden in te gaan op de plannen die hij heeft verwoord in de Brede Agenda.


Toezicht bij Belastingen krijgt gestalte via handhavingsregie; Hans Blokpoel legt uit hoe. Het massale proces van Toeslagen steunt volgens Gerard Blankestijn in belangrijke mate op 'no touch': het ongehinderd laten verlopen van het proces, met toezicht op de uitschieters.


Spraakmakend zijn de innovaties van de broedkamer, die op de werkvloer worden geïntroduceerd. Cyprian Smits neemt ons mee in de wondere wereld van big data die sensationele resultaten biedt door het slim koppelen van bestanden; efficiënt en effectief toezicht.


De Douane heeft afgelopen jaren grote stappen gezet om de goederenstroom onder toezicht te krijgen. Pre-arrival informatie, green lanes en AEO-certificering zijn sleutelbegrippen. In haar rol van dagvoorzitter pakt Algemeen directeur Douane, Aly van Berckel, de verbinding met de 'groene kant' en route mee.


We sluiten het symposium af met een slotbeschouwing door de dagvoorzitter. Daarna krijgt uzelf tijdens de borrel alle gelegenheid om uitgebreid op dit symposium te reflecteren.


Wij wensen u een boeiend symposium!


De symposiumcommissie VHMF