ALV 2015

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 10 april 2014, zie Informatief 77 van juni 2014
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2014 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2015 en de jaarlijkse bijdrage 2016;
  • Benoeming kascommissie 2015;
5. Bestuursverkiezing
  • Verkiesbaar: kandidaat Dennis Baegen
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Aanmelden via de knop "Aanmelden ALV en Symposium" bovenaan de pagina of klik hier