De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren verandert jouw rechtspositie. We begrijpen dat dit nog veel vragen oproept. in het najaar 2019 organiseert de VHMF regionale informatiebijeenkomsten voor leden en (nog) niet-leden waar onze advocaat je in twee à drie uur durende bijeenkomst kennis laat maken met de Wnra. Wat zijn de gevolgen en wat ga jij ervan merken. Ook is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.