Nieuwsbrief 20210606

In aanloop naar het VHMF-webinar op 10 juni (aanstaande donderdag), hierbij de VHMF-nieuwsbrief.

CAO-overleg hervat

Deze week maandag 7 juni, wordt het overleg voor een nieuwe CAO (de oude liep tot 1 januari jongstleden) hervat. De onderhandelingen waren door de bonden afgebroken omdat zij het loonbod – 1% voor 12 maanden – te laag vonden.

De werkgever heeft aangegeven maandag een totaalbod op tafel te leggen, dat naast loon dus ook andere elementen bevat zoals hybride werken.

De CMHF gaat woensdag 9 juni a.s. van 16.00 - 17.00 uur met haar leden in gesprek in een webinar over de laatste stand van zaken. Je kunt je opgeven voor dit webinar bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van jouw naam en "VHMF".

VHMF Webinar 10 juni

Het webinar heeft als titel: “Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland! Terug naar de essentie: professioneel & dienstverlenend.” Deelnemers zijn onder andere Richard Happé, Esther de Leeuw, Jos de Blieck en DG Belastingdienst Peter Smink. Het staat onder leiding van Susanne Overes. Onze leden bij de Belastingdienst hebben deze week van onze baas een folder ontvangen over dit onderwerp, dus er is gespreksstof genoeg!

Je kunt je vast voorbereiden op het webinar door de laatste Informatief (klik hier) door te nemen.

Dan maken we maar meteen van de gelegenheid gebruik om jullie te wijzen op het artikel op de website van de VHMF over het webinar (klik hier). Daarin staan nog een aantal interessante films die gemaakt zijn ter onderbouwing van en inspiratie voor het webinar en die je eigenlijk gezien zou moeten hebben.

De inschrijvingen stromen binnen, maar je kunt je nog inschrijven voor het webinar via de site van WebCast (klik hier). Je mag deze link ook delen met mensen in jouw eigen netwerk. Het bestuur kijkt met jullie uit naar het webinar!

De verdwenen grens

Van lokale omroep RTV Slingeland een serietje op Youtube over de grens. Met Douane-ambtenaar Jan Kingma. Een leuke inkijk, ook in het ambtelijke leven van de jaren zestig. Er zijn meerdere delen (klik hier om het te bekijken)   

Het Bestuur van de VHMF

Nieuwsbrief 20210526

Geachte leden,

Ter voorbereiding op het webinar van 10 juni, ontvang je deze week de nieuwe Informatief.

 

Webinar 10 juni

Het webinar krijgt als titel: “Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland! Terug naar de essentie: professioneel & dienstverlenend.” Deelnemers zijn onder andere Richard Happé, Esther de Leeuw, Jos de Blieck en DG Belastingdienst Peter Smink. Het staat onder leiding van Susanne Overes.

Je kunt je nog inschrijven voor het webinar via de site van WebCast. Het bestuur kijkt met jullie uit naar het webinar!

 

Nieuwe Informatief

In deze Informatief tref je onder andere een interview (klik hier) aan met voormalig staatssecretaris van Financiën Steven van Eijck. Van Eijck vond het interview zo geslaagd dat hij het vandaag heeft gebruikt om zijn brief van deze week aan de Informateur te ondersteunen.

Hulde aan de interviewers uit de symposiumcommissie en een mooie opsteker voor de VHMF! De interessante brief van Steven van Eijck kun je hier lezen (klik hier ).

 

Wat moet er gebeuren voor een betere Belastingdienst

Wat nodig is voor een betere Belastingdienst kan volgens het bestuur van de VHMF als volgt worden samengevat:

  1. Vertrouwen binnen de Belastingdienst geeft vertrouwen in de Belastingdienst;
  2. Geef de Belastingdienst de kans de burger te ontzorgen, door eenvoudiger wetgeving, die aansluit bij de verantwoordelijkheid die de burger aankan;
  3. De overheid is net zo transparant als hij van de burger verwacht en is gericht op de lange termijn.

Zie voor een meer uitgebreide toelichting op deze punten ons manifest op www.vhmf.nl. (klik hier)

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

Nieuwsbrief 20200930

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief gaan we in op het webinar dat de VHMF op op 27 oktober organiseert. Het webinar heeft als thema “Bouwen aan vertrouwen” en staat onder leiding van Leo Stevens. Kort geleden heeft het bestuur gesproken met de afdelingsvoorzitters over de wijze waarop we in deze tijd een jaarvergadering kunnen organiseren, waarbij ondanks het feit dat we geen fysieke bijeenkomst houden, we toch in gesprek kunnen zijn met onze leden. We hebben daarvoor de vorm gekozen die we hieronder bespreken. Tevens is er een uitbreiding gekomen op het CAO-voorstel dat wij u eerder voorlegden.

VHMF Webinar: Bouwen aan vertrouwen! Hoe nu samen verder? '

Bouwen aan vertrouwen' is het thema dat de Vereniging voor Hogere ambtenaren bij het ministerie van Financiën (VHMF) op 27 oktober organiseert van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom en kan via de chatfunctie interactief meedoen. Onder aanvoering van prof. dr. Leo Stevens zoeken deelnemers naar antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat belastingplichtigen, toeslaggerechtigden, politiek én medewerkers weer vertrouwen krijgen in de Belastingdienst? Leo Stevens praat met Hans Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën, Fons Overwater, Voorzitter van het Register Belastingadviseurs , Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, Steven van Eijck, voormalig Staatssecretaris van Financiën, en Tiny Beks, directeur Vaktechniek Belastingdienst over resp. herstel van vertrouwen, de menselijke maat en cultuur.

Voorafgaand aan dit wordt op dinsdag 21 oktober een korte film op de VHMF website gepubliceerd waarin voormalig directeur-generaal Joop van Lunteren zowel ingaat op de oorzaken van het teruggelopen vertrouwen, als op de sterke organisatiepunten van de Belastingdienst in het verleden. Nico Mol, plaatsvervangend directeur Belastingdienst MKB Noord Oost Nederland, spreekt over de kwalitatieve kracht en mogelijkheden van de huidige medewerkers en organisatie.

In de Informatief, die binnenkort op uw mat valt, kunt meer lezen over het webinar.

Nog meer over het symposium vindt u hier, waar u zich ook kunt aanmelden. (klik hier)

ALV 2020 

In dit bijzondere jaar is het helaas onmogelijk gebleken om een "gewone" ALV te houden. Het ligt in de verwachting dat dit in 2020 ook niet op een reguliere manier gaat lukken. Het bestuur van de VHMF heeft besloten om toch een ALV te organiseren die recht doet aan het DNA van onze vereniging. Dat willen we door zo veel mogelijk aan te sluiten bij het doel van onze vereniging, en vooral u, onze leden, aan het woord te laten.

Wij hebben daartoe met de afdelingsbesturen besloten om de ALV getrapt uit te voeren. Het voordeel van een getraptheid is dat er een invulling wordt gegeven aan het netwerk en kennisdeling. Dat wil zeggen, de afdelingen organiseren door het land een aantal bijeenkomsten. Vanuit deze afdelingsbijeenkomsten zullen vervolgens per afdeling twee leden afgevaardigd worden om, samen met het hoofdbestuur waarschijnlijk eind november een ALV te houden. Een aantal afdelingsvergadering zal virtueel zijn, een aantal zal mogelijk coronaproof fysiek gehouden worden. U heeft de keuze om daar deel te nemen in de afdeling van uw keuze. Bij deze regionale bijeenkomsten zal het hoofdbestuur vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur legt de formele besluiten aan alle leden voor door middel van een stemming via e-mail, wettelijk bestaat de mogelijkheid bestaat om een ALV op afstand met elektronische ondersteuning te houden. Daarbij is de mogelijkheid tot het stellen van vragen via de regiobijeenkomst of elektronisch vanzelfsprekend.

Het bestuur hoopt op deze wijze zowel de formele als de materiële zaken, dus vooral ook het gesprek met de leden, op een in deze bijzondere tijd passende wijze vormgegeven te hebben. Daarbij geldt wel dat we de eventuele nieuwe regels omtrent Corona nauwlettend in de gaten zullen houden.

CAO

Op 3 september jl. zijn de leden van de CMHF, waaronder de VHMF op basis van de uitkomst van onze eigen stemming onder onze eigen leden, akkoord gegaan met het cao-resultaat zoals dat voor de zomervakantie was bereikt. Tijdens de vergadering van de CMHF werden er wel vragen gesteld over de situatie van het thuiswerken. Algeheel gevoelen was dat die situatie onvoldoende –financieel- geregeld was. Er is toen de lijn gekozen dat, ondanks het feit dat men akkoord was met het reeds voorliggende, nog een poging gewaagd kon worden om, gezamenlijk met de andere bonden, een thuiswerkvergoeding af te spreken. Zo mogelijk zou tevens iets voor de niet-thuiswerkers geregeld kunnen worden.
Welnu, deze poging is succesvol geweest en heeft geleid tot aanvullingen van het cao-resultaat op deze punten. De volledige tekst van het aangepaste Onderhandelaarsakkoord treft u hier aan.

Met betrekking tot de thuiswerkvergoeding is een eenmalig bedrag afgesproken van €363,- voor 2020. Dit bedrag gaat via de werkkostenregeling en is dus netto. Het bedrag is tot stand gekomen op basis van berekeningen van het NIBUD en is naar rato van dienstverband en –tijd.
Voor volgend jaar gaan partijen trachten te komen tot een meer structurele regeling naar aanleiding van de cao-afspraak over hybride werken.

Voor niet-thuiswerkers is getracht een weg te vinden via het bewust belonen instrument. Dit instrument is van de medezeggenschap samen met de bestuurder, maar geeft wel een “haakje” aan het DGO om toe te zien op de uitvoering. Idealiter was een bedrag overeen te komen in de cao samen met de thuiswerkvergoeding. Dit was voor de werkgever een onbegaanbare weg, omdat dat zou leiden tot een hoger cao-bod. Kortom, deze constructie middels het bewust belonen instrument is het maximale wat we voor deze groep hebben kunnen betekenen en hangt af van de per departement te maken afspraken. Bonden gaan nog wel proberen hier een lijn in te trekken. Gelet op de eerdere besluitvorming binnen de sectorraad, brengt het bestuur van de CMHF de cao niet wederom in stemming.

Ondersteuning Suriname?

Het bestuur heeft een verzoek ontvangen onder de leden navraag te doen naar de belangstelling om, gelijkend op het vroegere Programma Uitzending Ambtenaren, gepensioneerde Nederlandse ambtenaren te laten te adviseren voor de concrete invoering van BTW in Suriname. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dat laten weten aan onze secretaris. De secretaris deelt dan uw gegevens met de aanvrager.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

Nieuwsbrief 20210519

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief:

  • Aangifte tegen collega’s
  • Wat moet er gebeuren voor een betere Belastingdienst
  • 2023: de VHMF bestaat 150 jaar!
  • Webinar 10 juni 2021 Webinar “Op weg naar ‘de beste Belastingdienst voor Nederland’, Terug naar de essentie: Professioneel & Dienstverlenend”

Ook treft u de vacature voor een bestuurslid en de aankondiging van de nieuwe Informatief aan. Daarnaast nog een oproep in het kader van ons 150-jarig bestaan.

Aangifte tegen collega’s?

De “aangifte tegen de Belastingdienst” blijft een open wond. Dat merkt het bestuur ook aan de reacties op het bericht dat tegen collega’s persoonlijk aangifte is gedaan wegens knevelarij. Het bestuur van de VHMF is blij met reactie van onze werkgever, die deze collega’s steunt - zie ook het bericht op de Beeldkrant van de wnd. Algemeen Directeur MKB. Juist voor dit soort situaties zijn door de vakbonden afspraken gemaakt over de steun die de werkgever, juist ook in praktische zin, zal geven. Uit een aantal reacties die het bestuur bereiken blijkt dat het de politieke leiding wordt aangerekend dat door de aangifte tegen de Belastingdienst de deur is opengezet voor dit soort drukmiddelen, waarmee ook in lopende procedures collega’s worden geconfronteerd. Het bestuur hoort ook dat dat een deel van onze leden zich nog steeds in de steek gelaten voelt door onze politieke leiding. Onze CMHF-vertegenwoordigers zijn regelmatig in gesprek met de leiding om hier begrip voor te krijgen.

Wat moet er gebeuren voor een betere Belastingdienst

Wat nodig is voor een betere Belastingdienst kan volgens het bestuur van de VHMF als volgt worden samengevat:

  1. Vertrouwen binnen de Belastingdienst geeft vertrouwen in de Belastingdienst;
  2. Geef de Belastingdienst de kans de burger te ontzorgen, door eenvoudiger wetgeving, die aansluit bij de verantwoordelijkheid die de burger aankan;
  3. De overheid is net zo transparant als hij van de burger verwacht en is gericht op de lange termijn.

Zie voor een meer uitgebreide toelichting op deze punten ons manifest op www.vhmf.nl.

2023: de VHMF bestaat 150 jaar!

In één van onze vorige nieuwsbrieven heeft het bestuur vooruitgekeken naar het 150-jarig bestaan van de vereniging en gemeld te overwegen een Lustrumcommissie in te stellen. Een aantal mensen heeft zich intussen aangemeld voor deze commissie. Zij zijn aan de slag gegaan en inmiddels heeft een eerste (virtuele) brainstormbijeenkomst plaatsgevonden. Maar ... mocht u ook nog ideeën voor het lustrum hebben, mail deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Webinar 10 juni 2021 “Op weg naar ‘de beste Belastingdienst voor Nederland’, Terug naar de essentie: Professioneel & Dienstverlenend”

Je kunt je – als lid – nu al inschrijven voor het 2e interactieve webinar van de VHMF. Directeur-generaal Peter Smink, kwartiermaker en plaatsvervangend directeur-generaal Jos de Blieck, directeur Klantinteractie & Services Esther de Leeuw en gerenommeerd fiscaal wetenschapper Richard Happé gaan online tijdens dit webinar graag met je in gesprek over hoe we samen de Belastingdienst kunnen verbeteren. Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen aan de sprekers.

Meld je nu al aan op de site van Webcast (klik hier). Je ontvangt na aanmelding een agenda-uitnodiging in je mail, met daarin de link naar het webinar en een wachtwoord.

Binnenkort in de brievenbus: de nieuwe Informatief

In Informatief nummer 98 kun je je alvast inlezen op het webinar van 10 juni. Ook treft u het verslag aan van de “getrapte” ALV van januari.

Vacature bestuursleden

De VHMF is op zoek naar ondersteuning. Van bestuursleden, en in het bijzonder een penningmeester, maar wellicht ook op andere wijze. Wil je bijdragen aan de vereniging? Laat dan van je horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanwege de samenstelling van het bestuur, nodigen we vrouwelijke kandidaten van harte uit zich te melden, maar uiteraard is iedereen welkom.

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

Nieuwsbrief 20201209

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief komen de volgende zaken aan de orde: Commissie Integriteit Financiën, de kijkcijfers van het webinar, een vooruitblik op de aanstaande Informatief, een tip over de thuiswerkvergoeding en nieuws over de ALV.

Commissie Integriteit Financiën

Op verzoek van de Commissie Integriteit Financiën organiseren wij binnenkort een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Zij willen zichzelf graag presenteren en graag met ons kennismaken. Graag zien we uw aanmelding tegemoet via https://leden.conscribo.nl/vhmf/cif .

Kijkcijfers webinar

“Bouwen aan vertrouwen”, 27 oktober 2020 Het webinar is inmiddels bijna 2.500 bekeken. Dit is inclusief “terugkijken”. U kun het webinar nogsteeds terugkijken via de volgende link: https://channel.royalcast.com/belastingdienst/#!/belastingdienst/20201027_2. Het bestuur van de VHMKF kijkt met tevredenheid terug op het webinar. Nogmaals onze grote dank voor de inzet van de deelnemers, gespreksleider Leo Stevens en de symposiumcommissie!

Vooruitblik Informatief

De Informatief die binnen twee weken op uw deurmat valt is de dikste in jaren! Hij bevat een terugblik van de Symposiumcommissie op het afgelopen jaar en de beantwoording van de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn, maar die niet aan de orde konden komen. Tevens schrijft onze vice-voorzitter Dennis Baegen in over de nieuwe behandeling van de belastingaangiftes van collega’s. Hiervoor hebben onze CMHF-vertegenwoordigers zich het afgelopen jaar stevig ingezet en een fantastisch resultaat behaald: belastingambtenaren zijn in principe gewone burgers. Ook lezenswaardig: de column van Guppy.

Thuiswerkvergoeding

U kunt nog tot 10 december via P-Direkt de veelbesproken thuiswerkvergoeding aanvragen. Het bedrag van de vergoeding wordt dan nog dit jaar uitgekeerd. Mocht u zich ongemakkelijk voelen bij de ontvangst van deze vergoeding, dan kunt u het bedrag natuurlijk altijd overmaken naar een goed doel!

ALV

Zoals eerder aangekondigd zal de ALV, gezien COVID-19, op bijzondere wijze plaatsvinden. Zoals afgestemd met de lokale afdelingen worden de beslispunten (financiën, bestuursbenoemingen) via e-mail aan u voorgelegd. De ALV, nu vastgelegd voor dinsdag 19 januari 2020, zal elektronisch plaatsvinden, waarbij iedere afdeling twee personen afvaardigt die in gesprek gaan met het bestuur.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF