Nieuwsbrief 20200225

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

Jaarvergadering en symposium

Op 23 april zijn de jaarvergadering van de VHMF en ons Symposium, dat openstaat voor alle medewerkers van de Belastingdienst, in de Jaarbeurs in Utrecht. Het symposium heeft als titel “Circulair toezicht”. Save the Date! (klik hier). Binnenkort kunt u zich aanmelden.

EP’s van de afdelingen

Onlangs ontving u de VHMF nieuwsbrief. Daarin werd verwezen naar een aantal EP’s van onze afdelingen. Helaas is er in één van de vermeldingen een foutje geslopen. Mede daarom brengen we de EP’s in deze nieuwsbrief opnieuw en iets uitgebreider onder de aandacht.

Noord-Holland/Utrecht

Anders dan in de vorige nieuwsbrief vermeld vindt op 10 maart 2020 de afdelingsvergadering Noord-Holland/Utrecht plaats, in de Belle van Zuylenzaal van het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht. De aansluitende EP, over carrouselfraude, zal worden verzorgd door Carla van Rijn (fiscaal coördinator Coördinatiepunt BTW-fraude bij de FIOD). Inloop 13.00h, aanvang 13.15h. Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zeeland/Noord-Brabant

Op 26 maart organiseert de afdeling Zeeland/Noord-Brabant van de VHMF een lezing met netwerkborrel in de LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg (bij station Tilburg). Keynote speakers zijn Veronique van den Broek en Mascha Hoogeveen over “Vrijworstelen met de BOR: fiscus versus adviseur”. Inloop vanaf 14.30h, aanvang 15.00h. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle medewerkers van de Belastingdienst. Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Drenthe/Overijssel/Gelderland

Eveneens op 26 maart vindt de gecombineerde afdelingsvergadering van de afdelingen Drenthe/Overijssel en Gelderland plaats, om 9.30h in het Roode Hert aan de Hessenweg 41, 7722 PJ te Dalfsen. De EP, ’s middags, bestaat uit een bedrijfsbezoek (maximaal 30 personen) aan een groot en modern distributiecentrum in de regio. Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Friesland/Groningen

Op 19 maart is de afdelingsvergadering van de afdeling Groningen/Friesland. De titel van de EP luidt “De menselijke maat bij de aangifte IB van de belastingambtenaar”. De EP zal worden verzorgd door Dennis Baegen, vicevoorzitter van de VHMF en wordt gevolgd door een discussie. Inloop vanaf 13.00h, aanvang 13.30h in Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR, Groningen. Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Symposium van VCP Young Professionals

Op 5 maart, van 19.00h tot 21.00h uur vindt het symposium van VCP Young Professionals[1] plaats. Het symposium op 5 maart is ook bedoeld als kennismaking met VCP YP zelf. Vertegenwoordigers van Jong Rabo en SWOM zullen uitleggen waarom zij zich bij VCP YP hebben aangesloten. SER-Kroonlid Steven van Eijck spreekt over het jongerenplatform van de SER dat vorig jaar meewerkte aan de verkenning ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019'. Locatie: Rabobank, Croeselaan 18, 3521 AG Utrecht. Jongere leden van de VHMF kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

DGO-Fin-overleg over fiscale verplichtingen

Het volgende Departementaal Georganiseerd Overleg Financiën is voorzien op 14 april. Afgesproken is dan in elk geval de vervolgbespreking te agenderen over het onderwerp fiscale verplichtingen. Dit is nu actueel en urgent gezien de onrust die ontstaan is door discussie in de media over een recente uitspraak. Dit onderwerp is al meerdere malen in DGO-verband aangekaart door de CMHF. De publicatie hierover van eerder deze week op de Beeldkrant Belastingdienst zorgde ook weer voor veel commotie.

Mocht u in de tussentijd in verband met uw aangifte bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor een gesprek met een arbeidsjurist, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We staan voor u klaar!

Van valse start naar doorstart, terugkoppeling gesprek met de Bewindslieden op 19 februari 2020

Op 11 januari heeft de minister met de brief “Versterken besturing Belastingdienst” de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit “de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten vanuit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën”. Met de brief “Pas op, werk in uitvoering”[2] hebben de vertegenwoordigers van de vier vakbonden, waaronder onze CHMF-vertegenwoordiger Dennis Baegen, de minister en de volksvertegenwoordiging geïnformeerd wat volgens de medewerkers van de Belastingdienst meer gaat helpen:
1. Leidinggevenden met kennis van fiscaliteit;
2. Een veilige werkomgeving voor alle medewerkers;
3. Werkende automatisering en
4. Uitvoerbare wetgeving.

Op 19 februari zijn de vertegenwoordigers van de vier bonden op uitnodiging van de minister met hem en de twee staatssecretarissen hierover in gesprek gegaan. Het verslag[3] van dit gesprek, waarin gesproken wordt over “Collectief falen” en ook door de minister een zeer kritische noot is gekraakt, juist ook richting de politiek, eindigde met een oproep van de minister om zo lang als nodig de tegenspraak-functie te blijven vervullen en hem te blijven voeden met signalen.

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

      

[1]Zie https://www.vcp.nl/wp-content/uploads/2020/01/Symposium-VCP-Young-Professionals-voorlopige-programma.pdf

[2]Zie http://cmhf.nl/workspace/uploads/20200204-brief-bonden-aan-minister.pdf

[3]Zie http://cmhf.nl/workspace/uploads/20200219-SCO-nieuwsbrief-bewindsliedengesprek.pdf

Nieuwsbrief 20200228

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

 

Ik heb de eer om u namens het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën uit te nodigen voor ons jaarlijks symposium. Het thema dit jaar: "Circulair toezicht: een nieuwe kans voor handhaving? Hoe nu samen verder? "

U ontvangt daarvoor binnenkort een "echte" uitnodiging om als gast van onze vereniging hieraan deel te nemen. Daarbij ontvangt u tevens de symposium special van ons periodiek Informatief met artikelen die een tipje van de sluier rondom het thema oplichten.

Omdat de zaal een beperkte capaciteit heeft en wij niet willen dat u straks achter het net vist, informeren wij u vroegtijdig.

Het symposium vindt plaats op donderdag 23 april in de Julianazaal van de Jaarbeurs in Utrecht. Aanvang om 13u00 met een afsluitende borrel rond 16u45 .(klik hier om het in uw agenda te zetten )

Een korte beschrijving van het programma en de sprekers:

Toezicht & handhaving: een complexe wereld!

Teusjan Vlot (algemeen secretaris/hoofd bureau Inspectieraad)

Internationaal & samenwerking: een veelzijdig gebied

Frank Heijmann (hoofd handelsrelaties Douane)

Vertrouwen & Maatschappelijke context: hoe zit dat?

Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd)

Pitch: Algoritmen - toezicht en vertrouwen

Martijn Hartog (senior advisor CIO)

Pitch: Toezicht & risicogericht werken

Ewald de Bruijn (onderzoeker Algemene Rekenkamer)

De menselijke maat & handhaven: ga er maar aan staan!

Hans van der Vlist (directeur ABDTOPconsult, oud SG OCW en oud DG Rechtshandhaving Justitie)

Circulair Toezicht & de vrije rol: een prima uitgangspositie

José Lazeroms (interim directeur-generaal Belastingdienst)

 

Dagvoorzitter Teusjan Vlot, algemeen secretaris/hoofd bureau Inspectieraad

 

Het Bestuur van de VHMF,

 

Paul Soomers

Secretaris VHMF

 

      

Nieuwsbrief 20190305

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

Op 23 april vindt het jaarlijkse VHMF-congres plaats. Dit congres heeft als centraal thema de toekomst van het fiscale stelsel en de plaats van de Belastingdienst daarin. In de presentaties op het congres zal dit thema aan de orde komen, maar we willen ook graag polsen hoe VHMF-leden de fiscale toekomst zien. Om die reden vragen we je als VHMF-lid en (oud) belastingambtenaar een korte vragenlijst in te vullen. Michiel van Hauten, directeur concerndirectie Innovatie en Strategie (I&S), zal in zijn presentatie op het congres terugkoppeling geven over de resultaten.

Invullen van de vragenlijst:
• Door op onderstaande algemene link te klikken kom je bij de vragenlijst.
• De vragenlijst bestaat uit 13 vragen, invullen duurt maximaal 10 minuten.
• Antwoorden zijn niet herleidbaar naar individuele personen, de anonimiteit is gewaarborgd (dat geldt ook voor de uitgevraagde persoonskenmerken).
• De vragenlijst graag invullen vóór 16 maart 2019 .

Door op deze link te klikken kom je bij de vragenlijst.

Dit is een unieke link, gekoppeld aan deze mail. Stuur dit bericht niet door.

Voor vragen of opmerkingen over de vragenlijst kunt je terecht bij Lisa Maassen (Belastingdienst/ CD I&S), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dank voor je deelname!

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

 

      

Nieuwsbrief 20190301

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

 

Op 23 april is het jaarlijkse VHMF-symposium met daaraan voorafgaand onze algemene ledenvergadering. Reserveer die dag in uw agenda, want binnenkort krijgt u de gelegenheid om u in te schrijven voor het symposium. De volgende Informatief staat alvast boordevol interessante artikelen die u voorbereiden op het symposium. Volgende week ontvangt u alvast een speciale enquete!

ALV en statuten
Het bestuur is bezig met de voorbereidingen voor de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren), en dit zal op de volgende ALV uitgebreid besproken worden. Zo nodig zullen wij vooraf met een statutenwijziging kunnen komen.

WNRA-special
Begin juni zullen wij een spannende special publiceren over alle ins en outs van die WNRA. In het najaar van 2019 zullen wij op diverse plaatsen in Nederland voorlichting komen geven.

#goedpensioen
De gezamenlijke bonden zijn hard bezig met de voorbereiding van acties voor een goed pensioen. De VCP werkt samen met het CNV en de FNV hard om deze acties vorm te geven en alle sectoren aan te sluiten bij de #goedpensioen beweging. De speerpunten die daarbij zijn geformuleerd zijn de volgende:
• de fiscale “boete” op eerder stoppen afschaffen;
• de AOW-gerechtigde leeftijd bevriezen op 66 jaar;
• zorgen dat pensioenen hun koopkracht behouden (inflatiecorrectie);
• regelen dat flex en ZZP pensioen kunnen opbouwen.
Daarom gaan we in gezamenlijkheid met andere sectoren actie voeren. Tijdens de actie in december in de Rotterdamse Haven waren verschillende bij de VCP aangesloten organisaties aanwezig. De afsluitende, gezamenlijke actiedag zal in ieder geval plaatsvinden op 18 maart. Laten we hier met elkaar uitstralen dat iedereen gebaat is bij betere pensioenafspraken. Meer informatie volgt spoedig.

Belastingheffing van ondernemers
Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor een VHMF-stuk over de belastingheffing van ondernemers en de controleerbaarheid van die belastingheffing. We hebben een aantal zaken besproken en gaan wat onderzoek verrichten.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

 

      

Nieuwsbrief 20190313

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

 

OR verkiezingen
Begin juni zijn de verkiezingen gepland voor de ondernemingsraden (OR). De volgende organisatieonderdelen krijgen een OR: Douane, FIOD, InformatieVoorziening, Particulieren, MKB, Grote Ondernemingen, KI&S, CAP en Toeslagen. De huidige OR Bedrijfsvoering moet nog besluiten over de vertegenwoordiging in de vorm van Corporate Taken. De bestuurder voor de desbetreffende OR is de Algemeen Directeur van die directie. Het stemmen zal digitaal gebeuren gedurende 2 weken.

Als u wilt dat wij goed vertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraden, vergeet dan niet om te stemmen!

Nieuwe bestuursleden
Op 23 april is de ALV. De agenda staat al op de website (https://vhmf.nl ) en onze leden kunnen zich natuurlijk als eerste aanmelden! Wij zijn verheugd om op de aanstaande ALV ook twee nieuwe bestuursleden voor te dragen: Jorgos Spanos en Ruben Chau. Lees meer in de aanstaande Informatief die binnenkort bij u op de mat valt!    

#goedpensioen (18 maart)
Op maandag 18 maart zijn (stakings)acties aangekondigd voor een eerlijk pensioen. Deze acties zijn in principe gericht tegen de overheid. De VCP verzorgt de organisatie voor de VHMF/CMHF. Hou de sites in de gaten voor de laatste updates!
http://cmhf.nl/overig/landelijke-manifestatie-op-18-maart-op-malieveld-voor-goed-pensioen/

Natuurlijk hebt u de enquete in de aanloop naar het symposium al ingevuld. Anders hebt u nog tot 16 maart de tijd: klik hier

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF