Nieuwsbrief 20200319

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

 

Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 (het Corona-virus) heeft het bestuur van de VHMF besloten om ook de Algemene Ledenvergadering en het symposium, gepland voor 23 april, af te gelasten. Een ALV en het symposium zijn belangrijk, maar het bestuur vindt dat we als vereniging onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarbij hoort dat we de komende periode niet onnodig mensen fysiek bij elkaar brengen en leden, organisatie, genodigden en beoogde sprekers niet af willen leiden van hun prioriteiten, die op dit moment waarschijnlijk ergens anders liggen.

 

De huidige stand van zaken is dat we koersen op een ALV en symposium in oktober/november 2020. Op dit moment worden alle mogelijkheden bekeken. Wij houden u via onze e-mailnieuwsbrief op de hoogte. Het bestuur dankt de symposiumcommissie, vrijwilligers en de beoogde sprekers voor hun inzet. We gaan er van uit dat deze inzet niet voor niets geweest is!

 

We gaan een periode in van grote onzekerheid. Allereerst op het gebied van de gezondheid van iedereen die ons dierbaar is, maar ook ruimer: mensen die we niet kennen.

 

Het bestuur van de VHMF, en ik persoonlijk als voorzitter, wensen u voor de komende tijd veel gezondheid en wijsheid toe. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jurjen Glazenburg,

voorzitter VHMF