Nieuwsbrief 20190428

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Beste leden,

Op 23 april jongstleden was onze algemene ledenvergadering 2019. Druk bezocht met 's middags een alweer een klinkend symposium! Reserveer 23 april 2020 maar alvast in uw agenda!!

Op de website treft u aan de jaarrede zoals die door de voorzitter van onze vereniging is uitgesproken tijdens de ledenvergadering. (klik hier ).

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF