Nieuwsbrief 20200721

Op 6 juli hebben de vier bonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Het onderhandelingsresultaat treft u hier aan. De CMHF legt het resultaat voor aan zijn leden, waaronder de VHMF. De VHMF op zijn beurt legt het onderhandelingsresultaat binnenkort voor aan u. Hierover ontvangt u deze zomer een aparte mail.