Nieuwsbrief 20210212

Geachte leden,

Zoals u weet zet de VHMF zich in voor “Bouwen aan vertrouwen”.We hopen u hier binnenkort meer over te kunnen laten horen.

In dit verband is het goed om ook opbouwende verhalen te horen, zoals het interview met oud-Staatssecretaris van Financiën Steven van Eijck, waarop we u in deze nieuwsbrief graag wijzen (klik hier) .

En daarnaast ook nog een helder signaal van onze vertegenwoordigers in het departementaal georganiseerd overleg Financiën aan de SG en de politieke top (klik hier voor de brieven) .

Het bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF