Nieuwsbrief 20210312

Geachte leden,

Op onze laatste nieuwsbrief hebben we een aantal reacties gekregen. Een rode draad in die reacties was het gevoel van collega’s in de steek gelaten te worden, door de ambtelijke en politieke leiding. Of dit nu gebeurt bij beelden in de pers over “fouten van de Belastingdienst”, of tijdens vergaderingen in de Tweede Kamer, uitgesproken is dat deze beelden te weinig worden weersproken. Stukken zoals recent in de Volkskrant over “Duizenden zelfstandigen in de kou na fout Belastingdienst” roepen een beeld op van een organisatie die niet wil, terwijl dan niet wordt uitgelegd dat de Belastingdienst vaak niet kan. Zoals in onderhavige zaak, waar de Nationale Ombudsman dit over zegt: ”Ambtenaren en rechters die de problematiek willen oplossen lopen tegen de grenzen van hun bevoegdheid aan. (…). Een juiste wetstoepassing leidt hier tot een uitkomst die niemand wil.”

In een aantal reacties wordt gesteld dat de VHMF niet meer zou moeten samenwerken met deze SG, in het bijzonder in het licht van de strafrechtelijke aangifte tegen de Belastingdienst. Dit is in het bestuur besproken, en, met respect voor de gevoelens van boosheid en het persoonlijk gegriefd zijn, heeft het bestuur ervoor gekozen om te blijven samenwerken met deze SG. Het bestuur heeft hem aangesproken op zijn keuze, en hij heeft aangetoond aanspreekbaar te zijn en werkelijk verandering te willen. Dat vinden wij zeer belangrijk.

Tot slot: soms wil je iets niet en gebeurt het toch. Niemand wilde dat ouders vermorzeld werden, niemand wil zich niet aan de AVG houden. En toch gebeurt het. Ook de Belastingdienst maakt fouten, waarbij het niet meer belangrijk is wie als individu de fout heeft gemaakt, maar wel dat iedereen een steentje kan bijdragen om op te lossen en te voorkomen.

Fouten maken kan, maar uitleggen waarom fouten gemaakt worden of waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, leidt uiteindelijk tot meer begrip. En als we dan ook nog weten dat heel veel wél goed gaat, dan is de enige conclusie: we moeten samen verder, want Nederland kan niet functioneren zonder een Belastingdienst, deze Belastingdienst.

Afdelingsvergaderingen en EP’s

Het voorjaar komt er weer aan. Dat betekent dat de afdelingen van de VHMF weer hun voorjaarsvergaderingen organiseren, met een interessant verhaal van een collega over fiscale of maatschappelijke ontwikkelingen.

  • De voorjaarsvergadering van afd. Groningen/Friesland staat gepland op 18 maart om 13.00. We starten dan met een lezing van Frans de Groot over pensioenen. De feitelijke vergadering zal dan omstreeks 15.00 uur zijn.
  • Op 25 maart ’s middags van 14.30h tot 15.30h houdt de afdeling Zeeland/Brabant haar voorjaarsvergadering.
  • Op 25 maart van 10.00h tot 12.00h houdt de afdeling Drenthe/Overijssel en Gelderland/Flevoland haar voorjaarsvergadering. We starten met een kort plenair deel, waarin enkele afdelingszaken worden behandeld. Vervolgens gaan we in kleinere Webex-groepen verder om interactief in gesprek te gaan over enkele prikkelende stellingen. Neem dan ook even tijd om tijdens een pauze bij te praten met elkaar. Aan het einde van de sessie komen we op 11.15 automatisch weer plenair samen om samen met het hoofdbestuur verder te praten over de uitkomsten, die via Mentimeter worden geïnventariseerd.
  • Op 25 maart in de middag houdt de afdeling Utrecht en Noord Holland haar voorjaarsvergadering. Zoals gewoonlijk verzorgen wij ook een EP. Dit keer besteden wij aandacht aan het actuele onderwerp: "De Toeslagaffaire en de aansprakelijkheid van de overheid". De heer Jonathan Huijts en mevrouw Annemarie Drahmann van de Universiteit Leiden, gespecialiseerd op dit gebied, zullen vanaf ongeveer 15.00 uur een inleiding geven over dit onderwerp waarbij het ook mogelijk is vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Omdat een en ander digitaal zal worden verzorgd bestaat er ruim gelegenheid voor een ieder van de Belastingdienst om deze EP te volgen.
  • De voorjaarsvergadering van afd. Limburg staat gepland op 4 juni om 10.00h. Frans de Groot geeft een lezing over pensioenen.

Alle vergaderingen vinden plaats via Webex.

Webinar VHMF

De symposiumcommissie is druk bezig met de organisatie van een webinar medio juni. Houd jullie mail in de gaten!

ALV

Het is goed om te melden dat er een reservering in de Jaarbeurs is vastgelegd voor 18 november 2021. Het bestuur en de symposiumcommissie hopen dan een fysiek ALV mét symposium te kunnen organiseren. Mocht dit doorgaan, dan zal er extra ruimte komen om de onderlinge contacten te versterken of te hernieuwen. Wij kijken er naar uit!

Blijf op de hoogte!

In deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van VHMF-zaken. De VHMF is, vaak via de CMHF, echter betrokken bij veel meer zaken dan we hier kwijt kunnen. Wil je bijvoorbeeld op de hoogte blijven van het Departementaal Georganiseerd Overleg Financiën (DGO), dan kun je jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief van het DGO via https://laposta.nl/f/ss3nxgmfp536. Wij raden dat ten zeerste aan.

Andere CMHF-nieuwsbrieven vind je op Nieuwsbrief - CMHF. Voor de nieuwsbrief van de GOR Rijk kun je jezelf aanmelden op https://laposta.nl/f/sswgsksstb4i

Bestuursleden/ondersteuning gezocht

De VHMF is op zoek naar ondersteuning. Van bestuursleden, en in het bijzonder een penningmeester, maar wellicht ook op andere wijze. Wil je bijdragen aan de vereniging? Laat dan van je horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanwege de samenstelling van het bestuur, nodigen we vrouwelijke kandidaten van harte uit zich te melden, maar uiteraard is iedereen welkom.

Tip

Sinds medio vorig jaar staat de Belastingdienst open voor vrijwillige thuiswerkovereenkomsten, voor zover de medewerker uit hoofde van zijn functie structureel verplicht moet telewerken. Verplicht thuiswerken vanwege de coronamaatregelen valt niet onder het proces telewerken. Zo’n thuiswerkovereenkomst is bijvoorbeeld handig als je gebruik wil maken van de IKB-mogelijkheid om je thuiswerkplek in te richten. Op Servicepunt onder IKB kun je via de volgende link doorklikken naar de overeenkomst: https://intranet.belastingdienst.nl/servicepunt/individueel-keuzebudget-ikb/ (helaas geen link voor mobiel) .

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF