Nieuwsbrief 20231010

Beste leden,

Feestelijke dag 150-jarig bestaan

Op 2 oktober heeft de VHMF zijn 150-jarig bestaan met de leden gevierd in Singer Laren. Het was een mooie dag met een interessant programma en na afloop een borrel om elkaar weer eens te spreken. Het bestuur van de VHMF bedankt de Jubileumcommissie voor de organisatie van deze dag!

Tijdens deze dag is ook het Liber Amicorum “Richtige heffing” door erelid Leo Stevens en voorzitter Jurjen Glazenburg overhandigd aan Bas van den Dungen, SG van Financiën – één van de schrijvers. Het is een mooi boek geworden, dat zowel de vereniging als de drie uitvoerende diensten van verschillende zijden belicht. Echt een boek dat je er later nog eens bij pakt. Het bestuur van de VHMF is de schrijvers van het boek grote dank verschuldigd!

Liber Amicorum “Richtige heffing” gratis te bestellen

Voor de leden die de dag mee konden vieren lag er een exemplaar klaar van het Liber Amicorum. Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn is het boek gratis te downloaden van onze site [Klik hier] en eveneens gratis te bestellen via [Klik hier]. Via deze laatste pagina is ook het boek “Gezaghebbend heffen, innen en toekennen en controleren” nog te bestellen dat eerder dit jaar verscheen; neem hem mee als je toch bezig bent! Bestel rustig een extra boek voor een collega!