Nieuwsbrief 20240411

Beste leden,

Toekomst
Al geruime tijd is het bestuur van de VHMF bezig met de toekomst van de vereniging. Het komende jaar wil het bestuur gebruiken om met de leden hierover te praten. [Klik hier] om het stuk te downloaden, waarin het bestuur de huidige omstandigheden bespreekt en een pad naar de toekomst uitzet, kan als uitgangspunt bij dit gesprek dienen. De in het stuk bedoelde bijlage kun je [hier ] downloaden.

Direct aanpassen: een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem?
In zijn kamerbrief van 3 april 2024 heeft Staatssecretaris Marnix van Rij de Tweede Kamer een zogenaamde preconsultatie aangekondigd voor een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem onder de noemer «direct aanpassen». Een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem is volgens VanRij de passende en benodigde oplossing om het fiscale (proces)recht rechtvaardiger en toekomstbestendig te maken [klik hier].

De VHMF en haar rechtsvoorgangers hebben al heel lang de wens voor een ander heffingssysteem voor de Inkomsten- en vennootschapsbelasting: Voldoening op aangifte (VOA), zoals bij de Loonbelasting en Omzetbelasting. Onder andere in de recente bijdrage aan het WFR (link), het Liber Amicorum (link), het Manifest van de VHMF (link) de podcast van het Register Belastingadviseurs (link) is hier aandacht aan besteed. Hoewel de regels omtrent aangifte doen, herziening en navordering met name in de Inkomstenbelasting de afgelopen jaren wat lijken te zijn opgeschoven naar VOA, wreekt het zich dat in het parlement de afgelopen decennia nooit een discussie is gevoerd over wie er nu precies verantwoordelijk is voor de aangifte, of een aanslag nog wel echt nodig is, en wat de gevolgen zouden zijn van een eventueel ander heffingsstelsel voor IB en Vpb.

In de brief van Van Rij wordt aangeduid dat “direct aanpassen” bij beide heffingssystemen, dus zowel VOA als het systeem van de aanslagbelasting, zou kunnen worden toegepast. Voorwaar een wijziging waar een vereniging als de VHMF iets van zou kunnen zeggen, vanuit de ervaring van onze leden in de uitvoering, als onze blik op rechtsstatelijkheid.

Zou je mee willen denken over een reactie namens de VHMF op deze preconsultatie, laat dat dat weten door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CAO
Naar aanleiding van het Onderhandelingsresultaat [klik hier] voor een nieuwe CAO blijkt er onder onze leden onduidelijkheid te bestaan over wat het afsluiten van “een nieuwe CAO” betekent. Sinds 2020 hebben de Rijksambtenaren een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Ondanks het spraakgebruik, waarin van “een nieuwe CAO” wordt gesproken, verandert je arbeidsovereenkomst dus niet op punten die niet in het onderhandelingsresultaat zijn vermeld. Dat betekent dat allerlei bepalingen, zoals bijvoorbeeld de dagvergoeding, eventueel bovenwettelijke verlofregelingen of de RVU-regeling niet wijzigen - ze zijn immers niet in het onderhandelingsresultaat besproken. Deze bepalingen staan dus vast tot ze gewijzigd worden - hoewel voor de RVU is aangesloten bij het weer opnieuw van kracht worden van de “RVU-boete” op 1 januari 2026, als ook de huidige CAO-periode is afgelopen.

ALV en symposium
Op donderdag 18 april 2024 is onze algemene ledenvergadering [agenda ALV] met aansluitend een interessant symposium. Je bent helemaal goed voorbereid na het lezen van Informatief 105.

Er zijn nog maar een paar plekken vrij. Natuurlijk mag je ook een geinteresseerde collega, die nog geen lid is meenemen naar het symposium.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris