Nieuwsbrief 20240421

ALV en symposium

Op 18 april vonden de ALV en het jaarlijkse symposium van de VHMF plaats. De vergadering heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd: Erik de Reijer en Vincent van den Eeden. Het bestuur is blij erg met hun benoeming!

De jaarrede [link] van onze voorzitter stond dit jaar echter in het teken van zorg. Zorg die het bestuur van de VHMF heeft over een groot aantal zaken. De volgende punten kwamen aan de orde:
- de bemoeienis van de politiek met de uitvoering;
- het uitblijven van een discussie over vereenvoudiging van wetgeving;
- de last van het verleden;
- tegenspraak en medezeggenschap;
en last but not least
- de toekomst van de vereniging - want die is niet vanzelfsprekend.

Daarom presenteren we ons plan om dit samen op te pakken.

Gelukkig zijn er ook een aantal lichtpuntjes, die door de voorzitter werden benoemd. De jaarrede eindigde met een verwijzing naar het stuk over de toekomst van de vereniging dat na de pauze werd toegelicht door vice-voorzitter Dennis Baegen.

Op voorspraak van het bestuur benoemde de vergadering Wilma Kamminga en Gerard van Lith wegens hun grote bijdragen aan de vereniging als erelid van de VHMF.

We namen afscheid van onze CAO-onderhandelaar Jan Hut en onze advocaat Jacques Dijkgraaf en stelden de vergadering voor aan onze nieuwe advocaat Marion van den Brekel.

‘s Middags begeleidde dagvoorzitter Jan Melsen de bezoekers met hart en ziel van bèta naar gamma. Samen met onder andere Andrea Wieman, Albert Bomer, Esther de Leeuw, Sezen Tas, Hans Homringhausen en Nicolette Fidder werd gekeken naar Toekomstbestendig vakmanschap. Het was een leerzame middag, die werd afgesloten met een gezellige borrel.

CAO

Recent vroegen we de leden om te stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO. De leden van de VHMF stemde en masse voor, net als de leden van de andere verenigingen die samen de CMHF Overheid vormen. Daarom heeft ook CMHF Overheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de CAO met de werkgever Rijksoverheid. De nieuwe CAO zal van kracht zijn van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025 en wordt op korte termijn ondertekend. Voor meer informatie over de CAO klik hier.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris