Nieuwsbrief 20240426

Beste leden

CAO

Onze vertegenwoordigers bij CMHF-Overheid hebben gevraagd om het bericht onder de aandacht te brengen dat het akkoord over de CAO op 24 april is getekend. Over enige tijd is een doorlopende tekst van de CAO beschikbaar. Voor meer informatie [klik hier ]

Boeken VHMF

Het Liber Amicorum dat is verschenen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de VHMF was een tijdje niet leverbaar. Inmiddels is de tweede (en laatste) druk weer gratis te bestellen via https://ghitc.online/boek-150-jaar.html . Heb je er nog geen, of wil je een collega die nog geen lid is eens laten zien wat onze vereniging (ook) doet, bestel dan een (extra) exemplaar. En bestel gelijk ook een exemplaar van het lezenswaardige boek “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren” dat in samenwerking met de Stichting Beroepseer tot stand kwam en is gebaseerd op ervaringen van collega’s.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris