Nieuwsbrief 20230513

In de deze nieuwsbrief een tweetal zaken vanuit het bestuur en een bericht van de CMHF.

Oproep Bestuurslid Individuele Rechtspositie
Zoals ook al eerder aangegeven, bijvoorbeeld bij de laatste ALV, zijn wij continu op zoek naar meer bestuursleden. Gelukkig zijn er goede ontwikkelingen, maar heel concreet zijn we nu vooral op zoek naar een extra bestuurslid die de portefeuille individuele rechtspositie voor haar/zijn rekening neemt.
Je bent dan het eerste aanspreekpunt voor de individuele vragen en problemen. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen, Marion en M'barek zijn al eerder aangeschoven en daar zijn we dankbaar voor.

Echter degene die deze portefeuille nu draagt (Dennis Baegen) heeft andere verantwoordelijkheden erbij gekregen, en dus is er ruimte voor een bestuurslid met deze verantwoordelijkheid. Dit is een bestuurspositie omdat we als bestuur graag overzicht houden over wat er speelt, en de formele opdrachtgever zijn van onze advocaat Jacques Dijkgraaf. Jij zult daarin dus de centrale rol vervullen.

Wat we vragen is interesse en betrokkenheid. Kennis van het arbeidsrecht is fijn, maar niet noodzakelijk. We schatten in dat dit je ongeveer 2 dagen per maand gemiddeld kost aan tijdsbesteding. Alle kosten worden natuurlijk vergoed.

 

Wat we vragen is interesse en betrokkenheid. Kennis van het arbeidsrecht is fijn, maar niet noodzakelijk. We schatten in dat dit je ongeveer 2 dagen per maand gemiddeld kost aan tijdsbesteding. Alle kosten worden natuurlijk vergoed.

Neem vooral contact op met Dennis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) als je meer wil weten, je bent van harte welkom.

Ronde tafel 'inlevend invorderen' van de Belastingdienst
De VHMF is uitgenodigd voor de tweede zogenaamde Ronde tafel van de Belastingdienst. Deze zal plaatsvinden op maandag 5 juni en heeft als thema “inlevend” invorderen. Wil je het bestuur van informatie voorzien over dit thema, mail ons dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pro forma bezwaar tegen de voorgenomen transitie van je pensioen
Binnenkort zal de Eerste Kamer stemmen over de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Wanneer de Eerste Kamer met de wet instemt is de WTP een feit. Indien de WTP ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen heeft dit onder andere als consequentie dat het individueel bezwaarrecht, dat de deelnemer in het huidige pensioenstelsel heeft, buiten werking wordt gesteld.

De CMHF heeft na juridische consultatie een pro forma bezwaar brief in het kader van pensioenen en het invaren bij ABP geplaatst. De CMHF heeft ons opgeroepen hiervan kennis te nemen en onze leden te informeren. Zie daarom https://www.cmhf.nl/nieuws/ik-teken-bezwaar-aan/, waar ook een standaard bezwaar te downloaden is.

      

Bedankt voor de aangeboden hulp bij het schrijven van mijn scriptie!

In de Nieuwsbrief van 16 februari jl. heb ik een oproep geplaatst voor hulp bij het schrijven van mijn scriptie. Het was heel fijn dat ik alle medewerking kreeg om de oproep te plaatsen. En tot mijn verrassing ben ik direct na verspreiding van de Nieuwsbrief gebeld door een oud-collega. Hij bood direct zijn hulp aan en was zeer enthousiast over mijn onderwerp incidenteel hoger beroep in het algemeen bestuursrecht. We hebben regelmatig telefonisch contact, waarbij we de nieuwe ontwikkelingen in het bestuursrecht bespreken en de invloed hiervan op het onderwerp van mijn scriptie.
Enkele weken na mijn oproep heeft zich een tweede collega gemeld die haar hulp heeft aangeboden. Met beiden heb ik afgesproken dat mijn oud-collega mijn vaste gesprekspartner blijft. Onderling houden beiden contact om te overleggen over mijn scriptieonderwerp.

Ik vind het positief dat de VHMF op deze manier leden ondersteunt in hun verdere ontwikkeling en wanneer zij even vastlopen, een helpende hand biedt.

Mijn dank daarvoor!
PvdM
lid VHMF

Nieuwsbrief 20230428

Beste leden,

Op 18 april 2023 waren de ALV van onze vereniging en het jaarlijkse symposium. Nu het bestuur weer enigszins is neergedaald na deze inspannende week, hierbij de aan deze dag gewijde nieuwsbrief.

De ALV stond in het teken van een goed gesprek tussen de leden en het bestuur. De oproep van het bestuur voor nieuwe bestuursleden werd meteen al vervuld: Ine Meulendijks werd gekozen als nieuw bestuurslid. De termijn van Frank van Wuijckhuise werd door de vergadering verlengd. Ine en Frank gefeliciteerd!

Het altijd wat saaiere financiële gedeelte van de ALV werd ook naar tevredenheid afgerond, mede door de positieve woorden van de kascontrolecommissie. Dank daarvoor.

De ALV werd afgesloten met de overdracht door onze voorzitter Jurjen Glazenburg van het boek “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren” aan SG Bas van den Dungen. Het boek is de weerslag van de Goed Werk Plaatsen die de stichting Beroepseer voor collega’s van Dienst Toeslagen, Douane en Belastingdienst heeft gehouden en bevat zestien belangrijke aanbevelingen om meer professionele ruimte te scheppen voor de medewerker, die dan beter het door burgers en bedrijven gevraagde maatwerk kan leveren. Bas: “Ik heb het met genoegen gelezen en ik vind het heel waardevol voor iedereen in de uitvoering én in beleid.”


Jurjen Glazenburg en Bas van den Dungen

Het boek is nu al te downloaden van onze site, waar het binnenkort ook gratis te bestellen is [link]. Het is interessante leesstof, juist ook voor collega’s die nog geen lid zijn van de VHMF. Zegt het voort!

Op onze site kun je inmiddels de Jaarrede vinden zoals deze door onze voorzitter op 18 april is uitgesproken. Tevens vind je daar de tekst die bij de overdracht van het boek is uitgesproken [link]. Bas van den Dungen heeft via LinkedIn aandacht besteed aan de overdracht. [link]

’s Middags was het tijd voor ons jaarlijkse symposium, dit keer onder de titel “Belastingdienst, tot hier, ...en nu verder! Verleden, heden en toekomst. Sprekers, waaronder Rik Peters van de Rijksuniversiteit Groningen, collega Sandra Palmen, hoogleraar Gabriël van den Brink en staatsecretaris Marnix van Rij spraken over resp. verleden, heden en toekomst van de Belastingdienst (en Douane en toeslagen). Dit alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Dyon van Beek.

Het bestuur van de VHMF dankt allen voor een geweldig symposium!

  

Informatie vanuit de CMHF:
- verslag DGO van 11 april 2023 [link]
- oproep CMHF tot structurele loonruimte overheidspersoneel [link]

Nieuwsbrief 20230320

ALV en Symposium

De ALV en het symposium worden gehouden op 18 april te Utrecht. Zoals jullie weten heeft de stichting Beroepseer in opdracht van de VHMF vorig jaar een Goed werk-project gedaan met collega’s van Dienst Toeslagen, Douane en Belastingdienst. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het boek waarin de resultaten van het project worden neergelegd en geduid. Op 18 april, aan het eind van de ALV, zal onze voorzitter Jurjen Glazenburg het eerste exemplaar van dit boek aanbieden aan onze secretaris generaal, Bas van de Dungen .

Gesprek met staatssecretaris over institutioneel racisme

Eerder deze week is een delegatie van de VHMF op uitnodiging van staatssecretaris Van Rij met hem het gesprek aangegaan over institutioneel racisme. Daarbij kwamen zowel persoonlijke ervaringen als de invloed op het werk van de discussie over dit onderwerp aan de orde.

Gesteld werd dat de waardevolle discussie over institutioneel racisme tot te grote voorzichtigheid leidt bij de aanpak van fraude, waardoor onwenselijke zaken voortduren en maatschappelijke en persoonlijke schade worden vergroot. De staatssecretaris toonde zich betrokken bij de oplossing van dit probleem. Er ontspon zich een discussie over een andere uitwerking van ons toezicht waarin de validering van bepaalde controle strategieën beter wordt vastgelegd en professioneel aanzien krijgt.

Uitgangspunt van het bestuur van de VHMF is dat belangrijke keuzes in de uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger plaatsvinden. Daarbij dient, bijvoorbeeld via het meer-ogenprincipe, steeds het gesprek over de rechtsstatelijkheid van het handelen van de drie diensten te worden gevoerd. Ook wettelijke maatregelen, zoals defiscalisering van de giftenaftrek, kunnen daarbij helpen.

Nieuwsbrief 20230215

In deze korte nieuwsbrief een paar aantal tussenstanden en een vraag om ondersteuning van een lid.

Beroepseer
Het bestuur is druk bezig met de publicatie naar aanleiding van de Goed Werk Plaatsen die de stichting Beroepseer in opdracht van de VHMF heeft gehouden. Dit is bijna afgerond en hierover hoor je binnenkort dus meer.

Hulp bij scriptie ‘Incidenteel hoger beroep in het algemeen bestuursrecht’.
Dat is het onderwerp van de masterscriptie van ons lid Petra van der Male en met de afronding van die scriptie hoop ze dit jaar af te studeren aan de Open Universiteit. Het instellen van incidenteel hoger beroep in het algemeen bestuursrecht is op 1 juli 2013 in de Awb opgenomen. De Awb geeft geen definitie van het begrip ‘incidenteel hoger beroep’. Aan de hand van een beknopte analyse van relevante jurisprudentie onderzoekt ze welke criteria de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep toepassen, om een geschrift als incidenteel hoger beroep aan te merken in de zin van artikel 8:110, eerste lid Awb. Tevens gaat zij in haar scriptie in op de laagdrempeligheid van bestuursrechtelijke procedure in verhouding tot incidenteel appel. Op dit moment loopt ze wat vast op de afronding van mijn scriptie. Daarom wil ze via deze weg de hulp inroepen van een collega met wie ze van gedachten kan wisselen over bepaalde ideeën, die aanwijzingen kan geven, maar die ook met een ‘docentenblik’ haar scriptie kan beoordelen. Wie wil Petra helpen om haar scriptie tot een goed einde te brengen? Petra kun je bereiken door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Haar scriptiebegeleider bij de Open Universiteit is prof. dr. R. Ortlep.

VHMF 150 jaar
In het kader van ons 150-jarig bestaan dit jaar is inmiddels een redactie samengesteld voor een Liber Amicorum voor de VHMF. We hopen deze tijdens de feestelijke bijeenkomst op 2 oktober aan te kunnen bieden.

Informatief
De Informatief is, dankzij de inzet van de redactie en de symposiumcommissie, bijna af. Begin maart tref je hem op je deurmat aan.

ALV en Symposium
De ALV en het symposium worden gehouden op 18 april te Utrecht. Binnenkort kun je je aanmelden via https://vhmf.nl. Save the date!

 

Nieuwsbrief 20230114

Beste leden,

Het nieuwe jaar 2023 wordt een bijzonder jaar voor de vereniging. We bestaan 150 jaar dit jaar!

Allereerst wenst het bestuur van de VHMF alle leden een heel goed 2023. Dit jaar gaan we ons 150-jarig bestaan vieren met een feest (op 2 oktober; save the date) en een symposium. Ook lokaal hopen we dit jaar iets extra’s te kunnen doen. We zijn bezig om een publicatie te maken ter gelegenheid van dit heuglijke feit. Bovendien verschijnt binnenkort de publicatie naar aanleiding van de Goed werk-programma’s die de Stichting Beroepseer in opdracht van de VHMF onder de collega’s bij Toeslagen, Douane en Belastingdienst heeft gehouden. Genoeg om naar vooruit te kijken dus.