Nieuwsbrief 20230723

Beste leden,

In deze nieuwsbrief hebben we het nogmaals over over schijnzelfstandigheid. besteden we aandacht aan een brief over de medewerkers van het CAF-team en lopen we vooruit op de viering van het 150-jarig bestaan van de vereniging.

Schijnzelfstandigheid, deel 2
In onze vorige nieuwsbrief [link] heb je het standpunt van het bestuur van de VHMF kunnen lezen over schijnzelfstandigheid bij het Ministerie van Financiën. Daarop hebben we veel instemmende reacties gehad van leden. Onze inbreng is inmiddels via onze vertegenwoordigers van de CHMF-Overheid besproken met SG Bas van den Dungen. Het verslag van die bespreking vind je hier: [link].

Het volgende citaat uit het verslag is daarbij van belang:
“De SG vindt dat de organisatie zelf het gesprek met de medewerkers hierover moet voeren. Daarom zou het goed zijn indien dit signaal door medewerkers ook aan de teamleiders wordt afgegeven in bijvoorbeeld het werkoverleg of als je in de eigen vaktechniek bespreekt wat het voor jouw werk betekent als je eigen organisatie zich niet aan de wet houdt. Daarnaast stellen de vakbonden een emailadres open voor het verzamelen van jullie ervaringen, over dat het Ministerie zich als werkgever en via de Belastingdienst zich als toezichthoudende organisatie zelf niet aan de wet houdt. Je kan je ervaring sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..”

CAF-team
Het bestuur van de VHMF verwijst graag naar de brief die onze collega’s van de NCF waarin het verhaal van de medewerkers van het CAF-team wordt gedaan. [link]. Het bestuur van de VHMF herkent zich hierin, mede op basis van de gesprekken die wij met onze leden hebben gevoerd. Voor een toekomst van de Belastingdienst is het nodig dat er zo spoedig mogelijk een punt gezet wordt. Waarbij alle medewerkers recht wordt gedaan. Daartoe roepen we de dienstleiding op.

Jubileum 150 jaar VHMF
In augustus hoor je meer over het Jubileumfeest op 2 oktober in Singer Laren. Houd je mailbox in de gaten. Ook in de Informatief die in eind augustus/begin september op de mat valt lees je hier meer over.

Vakantie
Inmiddels heeft ook de laatste regio officieel vakantie. Mocht je al onderweg zijn of nog gaan, dan wenst het bestuur van de VHMF je een goede vakantie!

Nieuwsbrief 20230704

De tweede link in de nieuwsbrief 20230723 is fout (reactie SG). Hier is de juiste link: https://cmhf-overheid.nl/sco-terugkoppeling/

Schijnzelfstandigheid

Zowel de Belastingdienst als Dienst Toeslagen zijn soms terecht, maar soms ook onterecht, afgerekend op gedragingen die zeker met de ogen van nu niet als rechtsstatelijk gezien worden. Het bestuur van de VHMF is blij met de route die onze huidige leidinggevenden hebben ingezet naar meer dienstverlening en rechtsstatelijkheid. Met het boek “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren”(1) heeft de VHMF ook bijgedragen aan de weg naar een meer rechtsstatelijke overheid. Onze dienstleiding lijkt er ook van overtuigd dat dit de goede weg is. De conclusies in de 17 mei 2023 door de Algemene Rekenkamer gepubliceerde verantwoordingsonderzoeken lijken echter een onaangename terugval naar vroeger tijden, want het gaat over de (niet-)handhaving op de kwalificatie van arbeidsrelaties:

“De Belastingdienst – en het departement als geheel – heeft namelijk als werkgever ook moeite om de Wet DBA correct toe te passen. Zo huurt het Ministerie van Financiën– via een tussenpartij – arbeidskrachten in, waarvan een deel op basis van een intern beoordelingskader in principe te kwalificeren is als schijnzelfstandige. Toch kiest het departement er op grond van een uitzonderingsprocedure bewust voor om hen in te huren. Zonder deze inhuur zou namelijk de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komen. Deze worsteling van de Belastingdienst met de inhuur van externen is een goede illustratie dat de aanpak van schijnzelfstandigheid noodzakelijk is. Want op het moment dat ten onrechte inhuren van mensen als zelfstandige een bijna normale praktijk wordt op de arbeidsmarkt komen ook goedwillende werkgevers, zoals de Belastingdienst zelf, onder druk te staan om hieraan mee te doen. In de gevallen waar volgens het interne beoordelingskader sprake is van de inhuur van schijnzelfstandigen, draagt het ministerie wel de premies voor de werknemersverzekeringen af. Dit doet ze om uitholling van de fondsen voor sociale zekerheid te voorkomen. Hiermee probeert het ministerie in de geest van de wet te handelen. Voor deze uitzonderingen moet de directeur-generaal van het desbetreffende dienstonderdeel vooraf akkoord geven. Deze specialisten in dienst nemen is volgens het Ministerie van Financiën geen optie, omdat het voor hen (financieel) onaantrekkelijk is om werknemer te zijn. Hoewel het een uitzonderingsprocedure heet, paste de Belastingdienst de procedure in 2022 ruim 300 keer toe. Ook bij Toeslagen gaat het om zo’n 300 gevallen."

Minister Sigrid Kaag van Financiën reageert(2) op de bevindingen door te stellen dat ze “onderschrijft” dat de Belastingdienst de regels die ze moet handhaven bij anderen, zelf ook netjes naleeft. Het probleem ligt echter in het feit dat sommige specialisten per se als zelfstandigen willen werken in plaats van als rijksambtenaren. Als deze mensen niet meer als zelfstandigen zouden mogen werken, zou dit leiden tot het niet kunnen uitvoeren van verschillende taken. Desondanks draagt het ministerie premies af voor werknemersverzekeringen, wat eigenlijk niet vereist is voor zzp’ers, aldus het FD.

In de fiscale literatuur werd hierover het volgende geschreven(3):

“Er is namelijk recent een nieuwe regel in belastingland. Je mag best de belastingwet overtreden, als je het elders maar compenseert. En dat hoeft allemaal niet precies te zijn. Een beetje compensatie is voldoende. (…) Je zou het ook witwassen van fiscaal gesjoemel kunnen noemen, maar dat is mij weer zo zurig.”

Gezien de uitlatingen van de minister lijkt er bewust voor te worden gekozen om de wet te overtreden. De reactie van minister Kaag raakt naar de mening van het bestuur van de VHMF bovendien de veiligheid van onze medewerkers in het toezicht. Zij worden aangesproken op zaken als geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. Vergelijk in dat kader ook de missie en visie van de Belastingdienst (verantwoordelijk, geloofwaardig, zorgvuldig en integere medewerkers). De argumentatie van het businessbelang en continuïteit horen medewerkers van de Belastingdienst namelijk ook veelvuldig bij bedrijven, zo hoort het bestuur van haar leden.

Naar de mening van het bestuur van de VHMF kan het voor een overheidsorganisatie niet de oplossing zijn om de wet te overtreden – want, ondanks het vrijwillig afdragen van premies, is dat toch echt waar we hier over spreken. Het werk moet worden gedaan, zeker bij de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, maar indien blijkt dat daar met onze huidige arbeidsvoorwaarden geen mensen voor te krijgen zijn, dienen de arbeidsvoorwaarden binnen de regels te worden aangepast. Het laten voortduren van situaties van schijnzelfstandigheid bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen dient danook onmiddellijk te worden gestopt. Dat zo’n besluit de dienstverlening zal beïnvloeden, juist ook in gevoelige dossiers zegt vooral dat onze huidige arbeidsvoorwaarden beneden de maat zijn(4). Dat kan via betere arbeidsvoorwaarden dan ook prima worden opgelost.

Namens het bestuur,

Paul Soomers

Secretaris VHMF

(1) Het boek is gratis te downloaden van www.vhmf.nl en gratis te bestellen via https://ghitc.online/
(2) Zie https://www.nextens.nl/fiscaal-nieuws/economie-en-politiek/fiscus-zet-zelf-honderden-schijnzelfstandigen-in/
(3) Innovatiebox voor iedereen, Maarten Spanjer, https://www.nlfiscaal.nl/nlfiscaal-doc/3A57A768E3D9C10EC12589B7002FAE86  
(4) Zoals ook recent in een blog van collega Sahin op intranet ter sprake kwam geldt dat overigens niet alleen voor personen die kiezen voor schijnzelfstandigheid, zie https://intranet.belastingdienst.nl/nieuws/2023/06/27/blog-sahin-vastbinden-die-medewerker/

Nieuwsbrief 20230615

Bestellen boek Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren
Naar aanleiding van de reactie van het bestuur van de VHMF op “de aangifte tegen de Belastingdienst”, die voor veel leden van onze doelgroep traumatisch was, is het bestuur van de VHMF op zoek gegaan naar wat maatschappelijke roep om “maatwerk” vraagt van de Belastingdienst Douane en Dienst Toeslagen. Om daar een beter beeld van te krijgen was het nodig een externe partij, de stichting Beroepseer, te vragen een aantal Goed Werk Plaatsen te organiseren voor alle collega's van de drie diensten. In opdracht van de VHMF, met een bijdrage van het Ministerie. Uit de Goed Werk Plaatsen komen zestien aanbevelingen. Deze zien op het nut van een lerende organisatie (vertrouwen) en een open en veilige werkomgeving. Het resultaat van de Goed Werk Plaatsen is neergelegd in een boek, dat te downloaden is via www.vhmf.nl, maar nu ook, zoals tijdens onze ALV toegezegd, gratis te bestellen.

De bestellink is https://ghitc.online Niet alleen voor leden, maar voor alle collega’s! Stuur deze mail dus vooral door!

Resultaat oproep hulp bij de individuele rechtsbijstand
Naar aanleiding van onze oproep voor hulp bij de individuele rechtsbijstand hebben zich 6 leden gemeld. Als bestuur zijn we zeer blij met deze respons. We zijn nu bezig om samen met de aanmelders een plan te maken en komen daar richting jullie zo snel mogelijk op terug.

Inlevend invorderen Maandag 5 juni waren voorzitter van de VHMF Jurjen Glazenburg en bestuurslid Rob Roodenrijs aanwezig bij de ronde tafel van de Belastingdienst. In onze voorbereiding zijn zij door een aantal leden bijgepraat over Inlevend invorderen en de invordering meer in het algemeen. Bedankt!
Uit de gesprekken bleek de enorme behoefte vanuit de maatschappij en maatschappelijke organisaties aan vereenvoudiging – zo zijn er zeventien verschillende potjes voor inkomenssteun met elk hun eigen regels. Niet alleen zien burgers daarom door de bomen het bos niet meer, maar ook lopen burgers risico’s als ze inkomenssteun aanvragen. De verschillende opvattingen van overheidsorganisaties over kwijtschelding en regels en termijnen rond afbetalingsregelingen zorgen ervoor dat burgers risico lopen in plaats van dat zij minder zorgen hebben. Dat moeten we als maatschappij beter doen.
Een ander punt was het gebrek aan inzicht van organisaties in de schulden van burgers. Om burgers te kunnen helpen is inzicht in hun schulden (aan overheden maar ook aan commerciële partijen als webwinkels) nodig, juist ook om hen beter te kunnen beschermen. Reële en minder reële opvattingen rondom gegevensdeling en AVG staan daaraan soms is de weg.
De inbreng van de VHMF was ook een verwijzing naar ons stuk Invordering van Sluitstuk naar Voetstuk (uit 2013!), waarvan een aantal zaken nu worden ingevoerd. Tevens is aangegeven dat onze collega’s graag maatwerk leveren als ze daar de kans toe krijgen.

Bezwaar ABP afgewezen?
In één van onze vorige nieuwsbrieven wezen we u op het advies van de CMHF bezwaar te maken tegen de overgang van je pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel. In veel gevallen heeft het ABP daarop afwijzend gereageerd. De CMHF adviseert als je al bezwaar hebt gemaakt, de reactie van uw pensioenfonds goed te bewaren en het pensioenfonds in antwoord daarop aan te geven dat het proforma-bezwaar wordt aangehouden. Voor meer uitleg verwijzen we je naar https://www.cmhf.nl/nieuws/uw-pensioenfonds-stuurde-een-afwijzende-reactie-op-uw-proforma-bezwaar-wat-nu

Overigens is een aantal bezwaarmakers slachtoffer geworden van een datalek bij het ABP. Mocht dat bij jou gebeurd zijn, dan heeft het ABP je daarvan op de hoogte gesteld. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt je zien wat je dan kunt doen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/beveiliging/datalekken/slachtoffer-van-een-datalek-dit-kunt-u-doen

Paul Soomers

Secretaris VHMF

      

Wil je rechtstreeks en dus sneller op de hoogte zijn van CMHF-zaken, dan kun je je aanmelden voor een aantal verschillende nieuwsbrieven via https://laposta.nl/f/ssusybmys7zw

Nieuwsbrief 20230513

In de deze nieuwsbrief een tweetal zaken vanuit het bestuur en een bericht van de CMHF.

Oproep Bestuurslid Individuele Rechtspositie
Zoals ook al eerder aangegeven, bijvoorbeeld bij de laatste ALV, zijn wij continu op zoek naar meer bestuursleden. Gelukkig zijn er goede ontwikkelingen, maar heel concreet zijn we nu vooral op zoek naar een extra bestuurslid die de portefeuille individuele rechtspositie voor haar/zijn rekening neemt.
Je bent dan het eerste aanspreekpunt voor de individuele vragen en problemen. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen, Marion en M'barek zijn al eerder aangeschoven en daar zijn we dankbaar voor.

Echter degene die deze portefeuille nu draagt (Dennis Baegen) heeft andere verantwoordelijkheden erbij gekregen, en dus is er ruimte voor een bestuurslid met deze verantwoordelijkheid. Dit is een bestuurspositie omdat we als bestuur graag overzicht houden over wat er speelt, en de formele opdrachtgever zijn van onze advocaat Jacques Dijkgraaf. Jij zult daarin dus de centrale rol vervullen.

Wat we vragen is interesse en betrokkenheid. Kennis van het arbeidsrecht is fijn, maar niet noodzakelijk. We schatten in dat dit je ongeveer 2 dagen per maand gemiddeld kost aan tijdsbesteding. Alle kosten worden natuurlijk vergoed.

 

Wat we vragen is interesse en betrokkenheid. Kennis van het arbeidsrecht is fijn, maar niet noodzakelijk. We schatten in dat dit je ongeveer 2 dagen per maand gemiddeld kost aan tijdsbesteding. Alle kosten worden natuurlijk vergoed.

Neem vooral contact op met Dennis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) als je meer wil weten, je bent van harte welkom.

Ronde tafel 'inlevend invorderen' van de Belastingdienst
De VHMF is uitgenodigd voor de tweede zogenaamde Ronde tafel van de Belastingdienst. Deze zal plaatsvinden op maandag 5 juni en heeft als thema “inlevend” invorderen. Wil je het bestuur van informatie voorzien over dit thema, mail ons dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pro forma bezwaar tegen de voorgenomen transitie van je pensioen
Binnenkort zal de Eerste Kamer stemmen over de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Wanneer de Eerste Kamer met de wet instemt is de WTP een feit. Indien de WTP ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen heeft dit onder andere als consequentie dat het individueel bezwaarrecht, dat de deelnemer in het huidige pensioenstelsel heeft, buiten werking wordt gesteld.

De CMHF heeft na juridische consultatie een pro forma bezwaar brief in het kader van pensioenen en het invaren bij ABP geplaatst. De CMHF heeft ons opgeroepen hiervan kennis te nemen en onze leden te informeren. Zie daarom https://www.cmhf.nl/nieuws/ik-teken-bezwaar-aan/, waar ook een standaard bezwaar te downloaden is.

      

Bedankt voor de aangeboden hulp bij het schrijven van mijn scriptie!

In de Nieuwsbrief van 16 februari jl. heb ik een oproep geplaatst voor hulp bij het schrijven van mijn scriptie. Het was heel fijn dat ik alle medewerking kreeg om de oproep te plaatsen. En tot mijn verrassing ben ik direct na verspreiding van de Nieuwsbrief gebeld door een oud-collega. Hij bood direct zijn hulp aan en was zeer enthousiast over mijn onderwerp incidenteel hoger beroep in het algemeen bestuursrecht. We hebben regelmatig telefonisch contact, waarbij we de nieuwe ontwikkelingen in het bestuursrecht bespreken en de invloed hiervan op het onderwerp van mijn scriptie.
Enkele weken na mijn oproep heeft zich een tweede collega gemeld die haar hulp heeft aangeboden. Met beiden heb ik afgesproken dat mijn oud-collega mijn vaste gesprekspartner blijft. Onderling houden beiden contact om te overleggen over mijn scriptieonderwerp.

Ik vind het positief dat de VHMF op deze manier leden ondersteunt in hun verdere ontwikkeling en wanneer zij even vastlopen, een helpende hand biedt.

Mijn dank daarvoor!
PvdM
lid VHMF

Nieuwsbrief 20230428

Beste leden,

Op 18 april 2023 waren de ALV van onze vereniging en het jaarlijkse symposium. Nu het bestuur weer enigszins is neergedaald na deze inspannende week, hierbij de aan deze dag gewijde nieuwsbrief.

De ALV stond in het teken van een goed gesprek tussen de leden en het bestuur. De oproep van het bestuur voor nieuwe bestuursleden werd meteen al vervuld: Ine Meulendijks werd gekozen als nieuw bestuurslid. De termijn van Frank van Wuijckhuise werd door de vergadering verlengd. Ine en Frank gefeliciteerd!

Het altijd wat saaiere financiële gedeelte van de ALV werd ook naar tevredenheid afgerond, mede door de positieve woorden van de kascontrolecommissie. Dank daarvoor.

De ALV werd afgesloten met de overdracht door onze voorzitter Jurjen Glazenburg van het boek “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren” aan SG Bas van den Dungen. Het boek is de weerslag van de Goed Werk Plaatsen die de stichting Beroepseer voor collega’s van Dienst Toeslagen, Douane en Belastingdienst heeft gehouden en bevat zestien belangrijke aanbevelingen om meer professionele ruimte te scheppen voor de medewerker, die dan beter het door burgers en bedrijven gevraagde maatwerk kan leveren. Bas: “Ik heb het met genoegen gelezen en ik vind het heel waardevol voor iedereen in de uitvoering én in beleid.”


Jurjen Glazenburg en Bas van den Dungen

Het boek is nu al te downloaden van onze site, waar het binnenkort ook gratis te bestellen is [link]. Het is interessante leesstof, juist ook voor collega’s die nog geen lid zijn van de VHMF. Zegt het voort!

Op onze site kun je inmiddels de Jaarrede vinden zoals deze door onze voorzitter op 18 april is uitgesproken. Tevens vind je daar de tekst die bij de overdracht van het boek is uitgesproken [link]. Bas van den Dungen heeft via LinkedIn aandacht besteed aan de overdracht. [link]

’s Middags was het tijd voor ons jaarlijkse symposium, dit keer onder de titel “Belastingdienst, tot hier, ...en nu verder! Verleden, heden en toekomst. Sprekers, waaronder Rik Peters van de Rijksuniversiteit Groningen, collega Sandra Palmen, hoogleraar Gabriël van den Brink en staatsecretaris Marnix van Rij spraken over resp. verleden, heden en toekomst van de Belastingdienst (en Douane en toeslagen). Dit alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Dyon van Beek.

Het bestuur van de VHMF dankt allen voor een geweldig symposium!

  

Informatie vanuit de CMHF:
- verslag DGO van 11 april 2023 [link]
- oproep CMHF tot structurele loonruimte overheidspersoneel [link]