De Historie

De vereniging is ontstaan uit de fusie tussen de Koninklijke Broederschap van Ontvangers van 's Rijks Belastingen en de Vereniging van Inspecteurs van 's Rijks belastingen.

De Koninklijke Broederschap van Ontvangers van 's Rijks Belastingen (KBO) werd opgericht op 23 september 1873.

De Vereniging van Inspecteurs van 's Rijks belastingen (VI) werd opgericht op 1 oktober 1957. Deze vereniging was voortgekomen uit de Vereniging van Ambtenaren der Registratie en Domeinen, opgericht op 16 december 1877 en de Vereniging van Inspecteurs van 's Rijks belastingen, opgericht op 27 april 1885.

De Vereniging van Overheidsaccountants (VOA) werd opgericht 1918.

De vereniging heeft tot doel de gemeenschappelijke, persoonlijke, ambtelijke en rechtspositionele belangen van de leden te behartigen; alsmede de belangen van het ambt dat de leden vertegenwoordigen; het leggen onderhouden en bevorderen van een goede collegiale verstandhouding tussen de leden alsmede het leveren van een bijdrage aan de wetenschappelijke disciplines van de leden in de ruimste zin.

Het eerste bestuur van de vereniging was als volgt samengesteld:

- Drs. J. E.(Jelle) van der Berg, voorzitter
- Mr. J.(Peter) Wieten, secretaris
- W.L.(Wiecher) Stoetman, penningmeester
- J.G.M.N.(Hans) Hoonings, lid
- Mw. Mr. G.C.(Gesina) van de Wetering, lid
- Mr. M.J.H. (Thijs) Hellegers, vice-voorzitter

Na de toetreding van de leden van de VOA werd het bestuur uitgebreid met:

- P.M. (Paul)Tekstra, vice-voorzitter
- R. (Rob)van Scherpenzeel, secretaris
- Drs. J.G. (Gert) Kers, lid
- J.W.J. (Hans) Swinkels, lid
- Mr. R.R. Siemonsma, lid

De vereniging is aangesloten bij de de CMHF (Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen), een koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven.

In 2009 is de naam van de vereniging veranderd in:
Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën.