Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren verandert jouw rechtspositie. We begrijpen dat dit nog veel vragen oproept. In het najaar 2019 heeft de VHMF regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor leden en (nog) niet-leden waar onze advocaat je in twee à drie uur durende bijeenkomst kennis liet maken met de Wnra. Wat zijn de gevolgen en wat ga jij ervan merken.

Lees het speciale WNRA bewaarnummer van Informatief die onze leden al thuis hebben ontvangen!

Informatief (WNRA bewaarnummer)