Symposium 2020

 

ALV en JAARSYMPOSIUM VHMF 2020

update

De ALV en het symposium op 23 april a.s. komen te vervallen. U wordt geïnformeerd via de site en de nieuwsbrieven.

 

 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren verandert jouw rechtspositie. We begrijpen dat dit nog veel vragen oproept. In het najaar 2019 heeft de VHMF regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor leden en (nog) niet-leden waar onze advocaat je in twee à drie uur durende bijeenkomst kennis liet maken met de Wnra. Wat zijn de gevolgen en wat ga jij ervan merken.

Lees het speciale WNRA bewaarnummer van Informatief die onze leden al thuis hebben ontvangen!

Informatief juni 2019 (WNRA bewaarnummer)

Voorlopig staan geen nieuwe sessies meer gepland.

Symposium 2019

 

 

JAARSYMPOSIUM VHMF

Toekomstig toezicht: van kramp naar kracht?

Fiscaal Utopia 2023

23 APRIL 2019 13u00

JULIANAZAAL JAARBEURS UTRECHT

 

Het is de VHMF en onze dagvoorzitter Jos de Blieck (sinds het begin van zijn loopbaan lid) een eer u op ons jaarlijkse symposium welkom te mogen heten. Want hoe zit het nu eigenlijk met het toekomstige toezicht en ons eigen Fiscaal Utopia 2023 - het jaar waarin de VHMF haar 150-jarig bestaan gaat vieren? Is de Belastingdienst wel toekomstbestendig? Komen we in ons toekomstige toezicht uit de kramp en in onze kracht?

Jaarrede VHMF 2019

Op 23 april 2019 sprak onze voorzitter de jaarrede uit tijdens de goedbezochte jaarvergadering. Nu als bijlage bij dit artikel!

ALV 2019

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 17 april 2018, zie Informatief 89 van juni 2018
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2018 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2019 en de jaarlijkse bijdrage 2020;
  • Benoeming kascommissie 2019;
5. Bestuursverkiezing
 
  • Verkiesbaar: Jorgos Sparos en Ruben Chau
  • Aftredend en herkiesbaar: Iris Vestjens
6. Jaarrede
   
7. Wijziging statuten, huishoudelijk reglement en reglement rechtsbijstand
8. Actualiteiten
9. Bespreking jaarrede en actualiteiten
10. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint op 23 april 2019 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht