ALV 2023

Agenda algemene ledenvergadering 2023

De uitnodiging en financiële stukken vind je in de bijlage van Informatief 102 die binnenkort op de mat ligt.

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2022
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2022 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2023 en de jaarlijkse bijdrage 2024;
  • Benoeming kascommissie 2023;
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarrede
   
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Uitreiking boek VHMF-Beroepseer
10. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint op 18 april 2023 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee. Na afloop
wordt u een lunch aangeboden.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht

 

Symposium 2023

 

 

 

 JAARSYMPOSIUM VHMF 2023

 Belastingdienst, tot hier,
...en nu verder!

 Verleden, heden en toekomst.

 

 

dinsdag 18 april 2023

Julianazaal Jaarbeurs Utrecht

 

Verslag VHMF symposium 2022 - Data: Goud of fout

Als voorproefje op de tekst die zal verschijnen in de komende INFORMATIEF hierbij alvast het verslag van het VHMF Symposium 2022 Data: Goud of fout

Welke mogelijkheden biedt Artificial Intelligence? En hoe ga je daar verstandig mee om? Deze vragen stonden centraal op het jaarlijkse VHMF-symposium op 21 april 2022 in de Utrechtse jaarbeurs. 

Nadat corona maar liefst drie keer roet in het eten had gegooid, kon VHMF-voorzitter Jurjen Glazenburg eindelijk weer een ‘echt’ symposium openen. Zo’n 250 mensen namen deel aan het symposium. Dat is beduidend minder dan in voorgaande jaren. Grote ‘live’ bijeenkomsten bezoeken is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Glazenburg heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan dagvoorzitter Hans Gribnau. Gribnau is hoogleraar methodologie van het belastingrecht aan Tilburg University en bijzonder hoogleraar kwaliteit van de fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden. ‘Fijn dat u er weer bent’, zegt Gribnau. Hij verwijst naar het vorige VHMF-symposium, de online bijeenkomst op 10 juni 2021,waar een antwoord werd gezocht op de vraag: hoe kunnen we weer de beste Belastingdienst voor Nederland worden? ‘Dat zou u zeker nog een keer moeten bekijken’, adviseert hij. 

ALV 2022

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2021
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2021 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2022 en de jaarlijkse bijdrage 2023;
  • Benoeming kascommissie 2022;
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarrede
   
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint op 21 april 2022 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee. Na afloop
wordt u een lunch aangeboden.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht

 

Symposium 2022

 

 JAARSYMPOSIUM VHMF

Data: Goud of Fout?

Groen-Blauwe ontwikkelingen

 

 

21 april 2022

Julianazaal Jaarbeurs Utrecht