VHMF advies - Vereenvoudiging van de Vpb: is het toch denkbaar?

Vereenvoudiging van de Vpb: is het toch denkbaar?

 

Inleiding

De wet Vpb 1969 is sinds de invoering op 1 januari 1970 oneindig veel ingewikkelder geworden. Dit is het effect van een steeds voortdurende worsteling tussen constructiepraktijk en reparatiereflex, gevoegd bij de doorwerking van internationale regelgeving gedurende de laatste decennia.

Eerdere pogingen tot vereenvoudiging hebben geen of weinig effect gehad.

De vraag is of we toch niet daarin een rigoureuze stap kunnen maken. Grote vereenvoudigingsstappen zijn te overwegen maar brengen ontegenzeggelijk ook schade aan het zo evenwichtige (maar razend ingewikkelde) bouwwerk dat de Wet Vpb nu is.[1]

Hierna zal kort een idee uiteen worden gezet over een mogelijke vereenvoudiging op onderdelen van de Vpb en zullen enkele randvoorwaarden worden benoemd, om dan uiteindelijk vooral tot de conclusie komen dat de effecten hiervan doorgerekend zouden moeten worden. “Schade” laat zich uitdrukken in minder directe belastingopbrengst maar ook in moeilijker benoembare verschuivingseffecten. De beoogde opbrengst is uiteraard complexiteitsreductie en minder uitvoeringskosten voor automatisering, toezicht, advisering en niet te vergeten de lijdende voorwerpen waar het allemaal om draait; de belastingplichtigen zelf.
Heel banaal: wat kost het en wat brengt het op? Waarbij bedacht moet worden dat beide in niet vergelijkbare eenheden worden uitgedrukt en sowieso in wetgevingsland belastingopbrengst en uitvoeringskosten doorgaans niet in hetzelfde huishoudboekje worden genoteerd.

Genoeg ter inleiding; waar gaat het om?

Jaarvergadering VHMF 2023

Op 18 april 2023 is de algemene ledenvergadering van de VHMF gehouden. Tijdens de bestuursverkiezing, werd Frank van Wuijckhuise herkozen als bestuurslid. Na de daarop volgende oproep van Dennis om nieuwe bestuursleden, werden wij aangenaam verrast door Ine Meulendijks, die spontaan inging op die oproep. Staande de vergadering werd zij door de leden gekozen als nieuw bestuurslid.

Toch vraagt het bestuur nog steeds om uitbreiding.

Lees dit en andere belangrijke zaken in de jaarrede 2023, zoals die is uitgesproken door onze voorzitter: Jurjen Glazenburg.

[klik hier]

ALV 2023

Agenda algemene ledenvergadering 2023

De uitnodiging en financiële stukken vind je in de bijlage van Informatief 102 die binnenkort op de mat ligt.

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2022
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2022 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2023 en de jaarlijkse bijdrage 2024;
  • Benoeming kascommissie 2023;
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarrede
   
7. Bespreking jaarrede en actualiteiten
8. Uitreiking boek VHMF-Beroepseer
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint op 18 april 2023 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee. Na afloop
wordt u een lunch aangeboden.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht

 

Symposium 2023

 

 

 

 

 JAARSYMPOSIUM VHMF 2023

 Belastingdienst, tot hier,
...en nu verder!

 Verleden, heden en toekomst.

 

 

dinsdag 18 april 2023

Julianazaal Jaarbeurs Utrecht

 

Verslag VHMF symposium 2022 - Data: Goud of fout

Als voorproefje op de tekst die zal verschijnen in de komende INFORMATIEF hierbij alvast het verslag van het VHMF Symposium 2022 Data: Goud of fout

Welke mogelijkheden biedt Artificial Intelligence? En hoe ga je daar verstandig mee om? Deze vragen stonden centraal op het jaarlijkse VHMF-symposium op 21 april 2022 in de Utrechtse jaarbeurs. 

Nadat corona maar liefst drie keer roet in het eten had gegooid, kon VHMF-voorzitter Jurjen Glazenburg eindelijk weer een ‘echt’ symposium openen. Zo’n 250 mensen namen deel aan het symposium. Dat is beduidend minder dan in voorgaande jaren. Grote ‘live’ bijeenkomsten bezoeken is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Glazenburg heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan dagvoorzitter Hans Gribnau. Gribnau is hoogleraar methodologie van het belastingrecht aan Tilburg University en bijzonder hoogleraar kwaliteit van de fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden. ‘Fijn dat u er weer bent’, zegt Gribnau. Hij verwijst naar het vorige VHMF-symposium, de online bijeenkomst op 10 juni 2021,waar een antwoord werd gezocht op de vraag: hoe kunnen we weer de beste Belastingdienst voor Nederland worden? ‘Dat zou u zeker nog een keer moeten bekijken’, adviseert hij.