ALV 2022

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2021
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2021 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2022 en de jaarlijkse bijdrage 2023;
  • Benoeming kascommissie 2022;
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarrede
   
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint op 21 april 2022 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee. Na afloop
wordt u een lunch aangeboden.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht

 

Symposium 2022

 

 JAARSYMPOSIUM VHMF

Data: Goud of Fout?

Groen-Blauwe ontwikkelingen

 

 

21 april 2022

Julianazaal Jaarbeurs Utrecht

 

Webinar 10 juni 2021

 

Webinar VHMF 2021

Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland!

Terug naar de essentie: professioneel & dienstverlenend

 

10 juni 2021 10u00

Op 10 juni 2021 organiseerde de VHMF haar tweede webinar als opmaat naar het – hopelijk deels fysieke – symposium in november van dit jaar. In dit webinar ging Susanne Overes in gesprek met onze webinargasten: directeur-generaal Peter Smink, kwartiermaker en plaatsvervangend directeur-generaal Jos de Blieck, directeur Klant-interactie & Services Esther de Leeuw en gerenommeerd fiscaal wetenschapper Richard Happé.

Onderwerpen die de revue passeren zijn: rechtsstatelijkheid, beroepstrots, het centraal stellen van burgers en bedrijven en de opbouw van bijvoorbeeld kwaliteit in onze dienst bottom-up, vanuit de uitvoering. De discussie hierover zal ons helpen in het vormgeven van het ‘op weg naar’. De gesprekken aan de webinartafel zijn daarnaast bedoeld om veel vragen en reacties op te roepen vanuit de kijkers, zodat het een echt interactieve bijeenkomst wordt. Jullie mening telt!

Verder gaat Jos in de periode na dit webinar graag in gesprek met de vragenstellers om op die manier de veranderingen bottom-up in gang te kunnen gaan zetten. Kijk het webinar terug (klik hier) (wachtwoord: VHMF2021)!!

De symposiumcommissie VHMF

Als opwarmer alvast drie interviews. Deze zijn gemaakt ter onderbouwing en inspirantie voor het webinar. Vooraf kijken dus: Hans Gribnau, hoogleraar Belastingrecht (klik hier)Kees van Nieuwamerongen, kwartiermaker Inspectie Belastingdienst, Douane en Toeslagen (klik hier) en Danny Dix (klik hier). En vergeet niet om de interessante artikelen in de laatste Informatief te lezen: (klik hier)

 

 

 

 

Manifest - Een betere Belastingdienst

Naar de mening van het bestuur van de VHMF is het volgende nodig voor een betere Belastingdienst:

  1. Vertrouwen binnen de Belastingdienst geeft vertrouwen in de Belastingdienst;
  2. Geef de Belastingdienst de kans de burger te ontzorgen, door eenvoudiger wetgeving, die aansluit bij de verantwoordelijkheid die de burger aankan;
  3. De overheid is net zo transparant als hij van de burger verwacht en is gericht op de lange termijn.

Deze punten lichten wij als volgt toe.

Reactie VHMF op besluit OM in het kader van "aangifte tegen Belastingdienst"

De leden van de beroepsvereniging VHMF zijn blij dat het OM, na zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden, concludeert dat er geen sprake is van een strafrechtelijke verdenking van knevelarij of beroepsmatige discriminatie en daarmee niet tot een strafrechtelijke verdenking komt naar aanleiding van de aangifte tegen de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire. Het is echter jammer dat de aangifte nodig geacht werd om deze duidelijkheid te krijgen. De conclusie van het OM van vandaag geeft ruimte om weer vooruit te kijken.

De VHMF hoopt op goede en snelle oplossing van de financiële gevolgen voor de getroffen ouders, wat hen is overkomen mag nooit meer voorkomen. Dat mede door de organisatie waar onze leden werken leed is aangedaan, betreuren wij ten zeerste. De leden van VHMF blijven zich nog meer dan hiervoor inzetten voor een rechtvaardige uitvoering van wetgeving.

Ook de VHMF zal graag bijdragen aan de hernieuwde opbouw van vertrouwen in alle lagen van het Ministerie van Financiën, waaronder Toeslagen, de Douane en de Belastingdienst.