Symposium 2012

symposium2012

SYMPOSIUM VHMF en NOB

Laveren tussen koopman en dominee

Ethiek in de fiscale praktijk

12 APRIL 2012 - 13u00 - BEATRIXZAAL JAARBEURS UTRECHTHet jaarlijkse symposium van de VHMF vindt plaats op donderdag 12 april 2012 in de Beatrixzaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Het thema van het symposium:

Laveren tussen koopman en dominee

Ethiek in de fiscale praktijk


Inderdaad een thema dat het fiscale werkveld al langer bezighoudt. Echter de grensvlakken van ‘Belastingen en ethiek’ blijven complex en controversieel. In de kern gaat het hierbij om de spanning tussen het individueel belang van de koopman en het maatschappelijk belang waar de dominee aan refereert.

Tot hoever mag je als belastingadviseur gaan in het streven naar belastingbesparing voor je cliënt? Tot hoever mag je als inspecteur gaan bij het vullen van de schatkist? Is datgene toegestaan wat niet verboden is? Zijn we alleen aan de wet gebonden? Of ook aan ongeschreven regels? En aan welke dan?
Wat is de invloed van horizontaal toezicht met convenanten tussen de Belastingdienst enerzijds en de belastingadviseur en/of zijn cliënt anderzijds? Verhindert een convenant het opzoeken van de fiscale grenzen door partijen en ontstaat behoefte aan een nieuw evenwicht? Als u geïnteresseerd bent in het antwoord op deze vragen, moet u beslist naar dit symposium komen.

Het symposium staat in het teken van het debat over dit boeiende en hoogst actuele onderwerp. Na inleidende bespiegelingen door de dagvoorzitter prof. dr. J.A.G. van der Geld en prof. dr. S.A. Stevens wordt de zaal vól in de discussie betrokken door het Nederlands Debat Instituut, in de persoon van dhr. D. Piras. Als geen ander kan hij deelnemers inspireren om aan het debat deel te nemen. Dit belooft voor ons allen een spannende bijeenkomst!

Het symposium is gratis toegankelijk voor de leden van de VHMF en de NOB. Aanmelding voor leden van de NOB is alleen mogelijk via de website van de NOB. Aanmelding voor leden van de VHMF en medewerkers van de Belastingdienst kan via de knop bovenaan de pagina.