Uitnodiging ALV en Symposium 2012

Laveren tussen koopman en dominee

Ethiek in de fiscale praktijk

symposium2012

Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium op 12 april 2012 welke worden gehouden in de Beatrixzaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie