ALV 2016

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 16 april 2015, zie Informatief 80 van juli 2015
4. Financieel gedeelte
 • Financieel verslag 2015 van de penningmeester;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Vaststelling van de begroting 2016 en de jaarlijkse bijdrage 2017;
 • Benoeming kascommissie 2016;
5. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en verlengbaar: Jurjen Glazenburg, vice-voorzitter
 • Aftredend en herkiesbaar: Monique Lavies-van der Wolf
 • Aftredend: Jo Engelen en Ingrid Hummel
 • Verkiesbaar: Maurice Wierikx en Iris Vestjens
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

ALV 2017

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 21 april 2016, zie Informatief 83 van augustus 2016
4. Financieel gedeelte
 • Financieel verslag 2016 van de penningmeester;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Vaststelling van de begroting 2017 en de jaarlijkse bijdrage 2018;
 • Benoeming kascommissie 2017;
5. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: Frank van Wuijckhuise
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht


ALV 2018

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 18 april 2017, zie Informatief 86 van juni 2017
4. Financieel gedeelte
 • Financieel verslag 2017 van de penningmeester;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Vaststelling van de begroting 2018 en de jaarlijkse bijdrage 2019;
 • Benoeming kascommissie 2018;
5. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Lavies-van der Wolf, Paul Ham
 • Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als bestuurslid:Erik Rutten
 • Verkiesbaar als voorzitter: Jurjen Glazenburg
 • Aftredend en herkiesbaar: Dennis Baegen
 • Aftredend en verlengbaar: Paul Soomers, Rob Roodenrijs
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht


Jaarrede VHMF 2015


Op 16 april 2015 sprak onze voorzitter de jaarrede uit tijdens de goedbezochte jaarvergadering. Lees alles hierover in informatief 80.