ALV 2018

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 18 april 2017, zie Informatief 86 van juni 2017
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2017 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2018 en de jaarlijkse bijdrage 2019;
  • Benoeming kascommissie 2018;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Lavies-van der Wolf, Paul Ham
  • Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als bestuurslid:Erik Rutten
  • Verkiesbaar als voorzitter: Jurjen Glazenburg
  • Aftredend en herkiesbaar: Dennis Baegen
  • Aftredend en verlengbaar: Paul Soomers, Rob Roodenrijs
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht


Jaarrede VHMF 2015


Op 16 april 2015 sprak onze voorzitter de jaarrede uit tijdens de goedbezochte jaarvergadering. Lees alles hierover in informatief 80.

Jaarrede VHMF 2016


Op 21 april 2016 sprak onze voorzitter de jaarrede uit tijdens de goedbezochte jaarvergadering. Binnenkort in informatief 83, nu al als bijlage bij dit artikel!

Symposium Belastingdienst 2.015 – 2.017, 16 april 2015

‘Een Dienst met Drive of een Dienst op Drift?’ - met die woorden kondigde VHMF-voorzitter Erik Rutten het symposium aan, trots dat hij die vraag kon voorleggen aan ‘onze’ staatssecretaris Eric Wiebes. Erik voegde daaraan toe de vraag of ‘de Staats’ gaat voor het VOA-systeem in de Inkomstenbelasting.