Nog enkele plaatsen voor 16 april...

De symposiumcommissie werkt onvermoeibaar de laatste puntjes af zodat we op 16 april weer kunnen genieten van uitermate interessant en goed verzorgd symposium. Voor de late beslissers en de just-in-time managers: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Echter: VOL=VOL!

VHMF nieuwsbrief 20150324

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

           

 

 

Beste leden van de VHMF,

 

De Algemene Ledenvergadering komt eraan! Op 16 april is het al zover. Hebt u zich al opgegeven via de website?

Ik persoonlijk vind elk jaar weer de jaarrede van onze voorzitter een hoogtepunt. Er gebeurt heel veel en we kunnen nog niet alles continu met u delen. In de jaarrede valt hopelijk alles op zijn plaats.

Dit jaar hebben we aansluitend twee belangrijk en ook nog interessante sprekers weten te strikken voor het bespreken van actualiteiten:

Jan Hut (Onderhandelaar Sector Rijk namens de CMHF) en Nic van Holstein (bestuurslid van de Vakcentrale voor Professionals)

Grijp uw kans, voel ze aan de tand en stel de vragen die niemand durft te stellen! Meldt u zich wel nog even aan via de website: www.vhmf.nl.

 

Als bijlage bij deze mail treft u een voorbeeldreactie aan op de laatste brief van de Minister, speciaal voor leden die nog verwikkeld zijn in een briefwisseling over de hoogte van het salaris.

 

En als laatste wil ik u wijzen op het uitbundige nummer van Informatief, dat deze week bij u op de mat valt! Veel leesplezier.

 

Wij zien u graag op 16 april!

namens het bestuur,

Paul Soomers

Secretaris VHMF

Symposium 2016


SYMPOSIUM VHMF

Van incident naar impact

de menselijke kant van fraude(bestrijding)

21 APRIL 2016 13u00

symposium2016

ZAAL MISSION (MEDIAPLAZA)JAARBEURS UTRECHT

Symposium 2017


SYMPOSIUM VHMF

Kwaliteit begint bij jezelf:

’Noblesse Oblige’!

Kennis door kennissen of juist kennissen door kennis?

18 APRIL 2017 13u00

symposium2017

JULIANAZAAL JAARBEURS UTRECHT

Met vooruitziende blik is de symposiumcommissie van de VHMF vorig jaar augustus al de eerste gesprekken aangegaan vanuit ons eigen ‘Leitmotiv’; namelijk de behoefte aan een zich vernieuwende BD-organisatie met een gezonde cultuur. Een organisatie die in staat is die cultuur te bouwen en van binnenuit te behouden. Dit vereist een organisatiestructuur met medewerkers die op macro/organisatieniveau zeer professioneel kunnen en durven denken en werken, en die op micro/individueel niveau de organisatie en het werk met elan vanuit hun professionele ruimte gestalte willen geven. Ofwel een symposium 2017 over performance en gedrag, onder de noemer: Kwaliteit begint bij jezelf: ‘Noblesse Oblige’! En daarbij denken wij stiekem: als wij het, als ‘de hogere belastingambtenaren VHMF’, al niet doen …?