Naamswijziging

Op voorspraak van het bestuur zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de statuten en het huishoudelijk reglement. De meest opvallende is de naamswijziging van de vereniging: Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën. Deze week is de akte bij de notaris gepasseerd.

Onderhandelaarsakkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

Na maanden van onderhandelen hebben FNV Overheid, CNV Overheid, AC Rijksvakbonden en CMHF met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren. Alle afspraken uit het nieuwe VWNW-beleid worden nu structureel in de CAO opgenomen.

Onderdeel van het onderhandelaarsakkoord is een aanpassing van de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid (BWWW). De huidige uitkering wordt vervangen door een driejarige WW en transitievergoeding met enkele bovenwettelijke aanvullingen, zoals de garantie dat de uitkering doorloopt tot AOW-leeftijd voor iedereen die binnen 8 jaar voor AOW-leeftijd werkloos wordt. De aanpassing van de BWWW gaat in op het moment dat op de rijksambtenaren de transitievergoeding van toepassing wordt (nu voorzien op 1 januari 2020).

Het onderhandelaarsakkoord treft u hier. Onze uitgebreide toelichting (met plussen en minnen) hebt per email ontvangen, samen met de mogelijkheid om uw stem uit te brengen.

De afgelopen periode heeft de CMHF prioriteit gegeven aan de onderhandelingen over een structureel VWNW-beleid. Zodra de ledenraadplegingen hierover zijn geweest, hervatten wij de onderhandelingen over de CAO Rijk.

Jaarrede 2013 VHMF

Op 11 april 2013 was het aan onze voorzitter Erik Rutten om een veelbewogen jaar in kaart te brengen.

Zomaar wat tweets:

  • 'Alleen losers betalen belasting';
  • 'Belastingbetalen is een eer';
  • 'De Herziening AWR is geen goed idee';
  • 'De VHMF met Voldoening op aangifte en een andere kijk op rechtsbescherming naar de Tweede Kamer'

Nieuwsgierig? Lees hierna de hele jaarrede. Een waarschuwing vooraf: niet voor tere zieltjes!

Belastingdienst zonder leiding

Nederlanders zijn altijd historisch en instinctief geneigd geweest om sterk leiderschap te verfoeien en weerstand te bieden'', zo constateerde de scheidende Brits ambassadeur Colin Budd zaterdag in deze krant. Hij voegt daar overigens aan toe dat de samenleving in een tijd van problemen wel degelijk sterk leiderschap wil. Zijn waarnemingen laten zich prima illustreren aan de hand van de steeds dieper in de put rakende Belastingdienst.