Symposium 2015

Op zoek naar het Symposium 2016? Klik hier of kies bovenaan de pagina voor "Symposium 2016"


symposium2015

SYMPOSIUM VHMF

Belastingdienst 2.015 - 2.017

Dienst met Drive of Dienst op Drift?

16 APRIL 2015- 13u00 - JULIANA-ZAAL JAARBEURS UTRECHT

ALV 2015

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 10 april 2014, zie Informatief 77 van juni 2014
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2014 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2015 en de jaarlijkse bijdrage 2016;
  • Benoeming kascommissie 2015;
5. Bestuursverkiezing
  • Verkiesbaar: kandidaat Dennis Baegen
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Aanmelden via de knop "Aanmelden ALV en Symposium" bovenaan de pagina of klik hier

In Memoriam ons erelid Marius Reuvers

 

De volgende tekst is uitgesproken door Pieter Swildens, voormalig Directeur bij de Belastingdienst, bij de uitvaart van Marius. De tekst typeert Marius heel mooi. Met dank aan Pieter.

"De Belastingdienst van het begin van de 70-er jaren vertoonde alle trekken van de gevestigde orde, een grote, logge overheidsorganisatie, opgebouwd volgens de principes van scheiding van de afzonderlijke belastingmiddelen en scheiding van de functies heffing, invordering en controle. Het Centraalbelastinggebouw aan de Wibautstraat lag midden in de republiek Amsterdam. Een ideale plek voor aankomende hoofdambtenaren om de maatschappijkritische opvattingen uit de studietijd in de praktijk te brengen. De daarbij horende, vaak felle discussies tussen jong en oud beleefden hun hoogtepunt in de toen nog bestaande kantine voor hoofdambtenaren waar je nog ouderwets werd bediend.

Informatief 78 is uit

Net voor de kerst het nieuwste nummer van 2014 in de brievenbus. Onze staatssecretaris Wiebes was zeer geïnteresseerd in onze ideeën rondom Voldoening op Aangifte en rondom het wetsvoorstel Soepel Herzien. Wordt zeker vervolgd!

Maak kennis met jouw vertegenwoordigers in GOBd en GOF en lees wat er rondom het pensioenakkoord heeft gespeeld.

Reserveer alvast de datum voor het symposium 2015: 16 april.

Ben je nog geen lid? Lees dan extra goed welk voordeel we voor jou in petto hebben, als je nu lid wordt.

Informatief 78 is ook digitaal te lezen: klik hier