Uitnodiging ALV en Symposium 2015

Belastingdienst   2.015 - 2.017

Dienst met Drive of Dienst op Drift?

symposium2015

Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium op 16 april 2015 welke worden gehouden in de Juliana-zaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Aan de linkerzijde treft u de speciale symposiumuitgave van Informatief aan.

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie. Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor het sympposium! 

Symposium 2015

Op zoek naar het Symposium 2016? Klik hier of kies bovenaan de pagina voor "Symposium 2016"


symposium2015

SYMPOSIUM VHMF

Belastingdienst 2.015 - 2.017

Dienst met Drive of Dienst op Drift?

16 APRIL 2015- 13u00 - JULIANA-ZAAL JAARBEURS UTRECHT

ALV 2015

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 10 april 2014, zie Informatief 77 van juni 2014
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2014 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2015 en de jaarlijkse bijdrage 2016;
  • Benoeming kascommissie 2015;
5. Bestuursverkiezing
  • Verkiesbaar: kandidaat Dennis Baegen
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Aanmelden via de knop "Aanmelden ALV en Symposium" bovenaan de pagina of klik hier

In Memoriam ons erelid Marius Reuvers

 

De volgende tekst is uitgesproken door Pieter Swildens, voormalig Directeur bij de Belastingdienst, bij de uitvaart van Marius. De tekst typeert Marius heel mooi. Met dank aan Pieter.

"De Belastingdienst van het begin van de 70-er jaren vertoonde alle trekken van de gevestigde orde, een grote, logge overheidsorganisatie, opgebouwd volgens de principes van scheiding van de afzonderlijke belastingmiddelen en scheiding van de functies heffing, invordering en controle. Het Centraalbelastinggebouw aan de Wibautstraat lag midden in de republiek Amsterdam. Een ideale plek voor aankomende hoofdambtenaren om de maatschappijkritische opvattingen uit de studietijd in de praktijk te brengen. De daarbij horende, vaak felle discussies tussen jong en oud beleefden hun hoogtepunt in de toen nog bestaande kantine voor hoofdambtenaren waar je nog ouderwets werd bediend.