Symposium 2017


SYMPOSIUM VHMF

Kwaliteit begint bij jezelf:

’Noblesse Oblige’!

Kennis door kennissen of juist kennissen door kennis?

18 APRIL 2017 13u00

symposium2017

JULIANAZAAL JAARBEURS UTRECHT

Met vooruitziende blik is de symposiumcommissie van de VHMF vorig jaar augustus al de eerste gesprekken aangegaan vanuit ons eigen ‘Leitmotiv’; namelijk de behoefte aan een zich vernieuwende BD-organisatie met een gezonde cultuur. Een organisatie die in staat is die cultuur te bouwen en van binnenuit te behouden. Dit vereist een organisatiestructuur met medewerkers die op macro/organisatieniveau zeer professioneel kunnen en durven denken en werken, en die op micro/individueel niveau de organisatie en het werk met elan vanuit hun professionele ruimte gestalte willen geven. Ofwel een symposium 2017 over performance en gedrag, onder de noemer: Kwaliteit begint bij jezelf: ‘Noblesse Oblige’! En daarbij denken wij stiekem: als wij het, als ‘de hogere belastingambtenaren VHMF’, al niet doen …?


Uitnodiging ALV en Symposium 2015

Belastingdienst   2.015 - 2.017

Dienst met Drive of Dienst op Drift?

symposium2015

Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium op 16 april 2015 welke worden gehouden in de Juliana-zaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Aan de linkerzijde treft u de speciale symposiumuitgave van Informatief aan.

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie. Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor het sympposium! 

Symposium 2015

Op zoek naar het Symposium 2016? Klik hier of kies bovenaan de pagina voor "Symposium 2016"


symposium2015

SYMPOSIUM VHMF

Belastingdienst 2.015 - 2.017

Dienst met Drive of Dienst op Drift?

16 APRIL 2015- 13u00 - JULIANA-ZAAL JAARBEURS UTRECHT

ALV 2015

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 10 april 2014, zie Informatief 77 van juni 2014
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2014 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2015 en de jaarlijkse bijdrage 2016;
  • Benoeming kascommissie 2015;
5. Bestuursverkiezing
  • Verkiesbaar: kandidaat Dennis Baegen
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Aanmelden via de knop "Aanmelden ALV en Symposium" bovenaan de pagina of klik hier