Jaarrede VHMF 2017

Foto: Tonny Janssen

Op 18 april 2017 sprak onze voorzitter de jaarrede uit tijdens de goedbezochte jaarvergadering. Binnenkort in informatief 86, nu al als bijlage bij dit artikel!

MHP bestaat 35 jaar

Tijdens de Algemene Ledenvergaderking van de VHMF op 8 april maakten wij kennis met mr. Richard Steenborg. Richard is de nieuwe voorzitter van de MHP. De VHMF is - als aangesloten onderdeel van de CMHF - deel van de Vakcentrale MHP. Op 10 april 2009 bestaat de Vakcentrale MHP 35 jaar. Reden voor een terugblik.

ALV 2017

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 21 april 2016, zie Informatief 83 van augustus 2016
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2016 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2017 en de jaarlijkse bijdrage 2018;
  • Benoeming kascommissie 2017;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Frank van Wuijckhuise
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht


Unieke samenwerking VHMF en RB

De VHMF heeft dinsdag 11 april 2017 met het Register Belastingadviseurs (RB) een gezamenlijke oproep verzonden aan de informateur voor het te vormen kabinet. Hierin roepen belastingadviseurs en belastinginspecteurs vanuit een gedeeld belang op tot verbetering van de belastingheffing en versterking van de Belastingdienst.

Zie ook:

https://fd.nl/economie-politiek/1196724/belastingdienst-moet-per-omgaande-veel-nieuwe-medewerkers-werven

http://www.rb.nl/nieuwsberichten/website/2017/april/rb-en-vhmf-sturen-gezamenlijke-oproep-aan-informateur (inclusief de brief)