Impressie VHMF-Symposium 2014; 'Legitimiteit in de fiscaliteit'

In de futuristische zaal, de Progress, in de Jaarbeurs te Utrecht bezochten op 10 april zo'n 350 deelnemers het jaarlijkse symposium van de VHMF. Leden, niet-leden en mensen van buiten de Belastingdienst kwamen uit het hele land bijeen om van gedachten te wisselen over het onderwerp "Legitimiteit in de Fiscaliteit". Een onderwerp dat geïnspireerd is door het proefschrift van VHMF-lid mr. dr. Albert van Steenbergen.

Symposium 2014

symposium2014

SYMPOSIUM VHMF

Legitimiteit in de fiscaliteit

Van tollenaar naar allround professional, droom of werkelijkheid

10 APRIL 2014 - 13u00 - PROGRESSZAAL JAARBEURS UTRECHT

Uitnodiging ALV en Symposium 2014

Legitimiteit in de fiscaliteit

Van tollenaar naar allround professional, droom of werkelijkheid?

symposium20134

Op 10 april 2014 is in de Progress-zaal van Jaarbeurs te Utrecht de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium gehouden van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën.

Was u er dit jaar niet bij en bent u enthousiast geworden door de verhalen van uw vakgenoten: volgend jaar komt er weer een interessant symposium. U hoeft echter niet te wachten om lid te worden en ook tijdens onze afdelingsvergaderingen te genieten van de PE onderdelen!

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie.

In Memoriam Hans Herings


Leden van de VHMF,

Donderdag 6 februari hebben wij in een indrukwekkende dienst in de kerk van Molenhoek afscheid genomen van onze vicevoorzitter Hans Herings.

De kerk puilde uit en er moesten extra stoelen geplaatst worden. Het was hartverwarmend dat er vanuit alle afdelingen bestuursleden en veel leden van onze vereniging in de kerk aanwezig waren. Aan mij was de eer om namens de VHMF de aanwezigen toe te spreken. Dat was moeilijk. Ik heb de toespraak beëindigd met de woorden dat ik en de vereniging Hans heel erg en nog heel lang zullen missen. Terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij opnieuw de waarheid van deze woorden.

Op zeer grote schaal hebben we blijken van medeleven ontvangen. Een prachtig woord van medeleven en waardering ontvingen wij van onze DG, Peter Veld en onze SG, Manon Leijten.

Graag wil ik u, mede namens de andere leden van het bestuur van de VHMF, bedanken uw medeleven en uw steun.

Erik Rutten