Hans Herings overleden

Vroeg op de avond is onze vice-voorzitter Hans Herings overleden. We zijn sprakeloos.

Informatief 75 is uit

Het persbericht dat de VHMF medio oktober uitbracht, heeft veel ophef veroorzaakt. Eigenlijk is deze Informatief het themanummer rondom dit persbericht.

Mocht je nog geen lid zijn, lees dan meteen waarom wij de politiek willen aanspreken. Wil je ook meedenken en word je graag als eerste geïnformeerd, meld je meteen aan als lid!

Persbericht VHMF

De “belastinginspecteurs” maken zich grote zorgen over een nieuw systeem Inkomstenbelasting.

Dat blijkt uit een rondgang van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën bij haar leden. Aanleiding zijn de plannen van Staatssecretaris Weekers om de navorderingstermijn bij een onjuiste aangifte te verkorten tot maximaal drie jaar. Daarmee geef je rechtsbescherming aan de verkeerde groep.

Uitwerking Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst

Inmiddels is op 25 april het definitieve Sociaal Beleid Rjik, toegesneden voor de Belastingdienst, vastgesteld. Op de site van de CMHF vind je het document Uitwerking Sociaal Beleid Rijk voor Belastingdienst