Jaarrede 2013 VHMF

Op 11 april 2013 was het aan onze voorzitter Erik Rutten om een veelbewogen jaar in kaart te brengen.

Zomaar wat tweets:

  • 'Alleen losers betalen belasting';
  • 'Belastingbetalen is een eer';
  • 'De Herziening AWR is geen goed idee';
  • 'De VHMF met Voldoening op aangifte en een andere kijk op rechtsbescherming naar de Tweede Kamer'

Nieuwsgierig? Lees hierna de hele jaarrede. Een waarschuwing vooraf: niet voor tere zieltjes!

VHMF Symposium 2013: Focus op Fiscale Fenomenen (verslag)

Digitalisering, globalisering, individualisering en vergrijzing, wat is de fiscale relevantie van deze fenomenen? En hoe gaat de Belastingdienst hiermee om? Deze vragen stonden centraal op het jaarlijkse VHMF-symposium.

Dagvoorzitter Leo Stevens kaartte direct de vergrijzing bij de Belastingdienst aan. “De gemiddelde leeftijd is 50 jaar. Dat is een schat aan know how. Dit is een van de kroonjuwelen van de Belastingdienst.”

Stevens deed een oproep aan de ouderen om niet te vervallen tot “een club van cynische grijsaards”. “Betoon je een rentmeester van het proces van belastingheffing.” Hij voorspelde de groep jonge medewerkers, die het symposium meegeorganiseerd hadden, dat hun werk niet alleen nationaal gericht zal zijn, maar veel Europese en internationale aspecten krijgt.

Het jaarlijkse symposium van de VHMF (Vereniging van Hogere ambtenaren van het Ministerie van Financiën) in de Jaarbeurs in Utrecht werd bijgewoond door meer dan 400 medewerkers van het departement en de Belastingdienst.

ALV en Symposium 2013

Op 11 april 2013 is het zover: FOCUS op FISCALE FENOMENEN De dagvoorzitter is geboren in Belfeld. Onder zijn altijd bezielende leiding, geven een aantal interessante sprekers acte de présence. Waaronder een in 1965 geboren voorzitter van de dagvoorzitter, een man die door de Tweede Kamer tot zijn 66e al is benoemd als luis-in-de-pels en de enige persoon in dit gezelschap die geen eigen wikipedia ingang heeft! Benieuwd? Wij wel! Schrijf de datum alvast in jouw agenda.

Guppy - Bedrijfsmatig werken

Stroop

Ieder die de huidige ontwikkelingen binnen de Blauwe Dienst ziet weet dat momenteel bedrijfsmatig werken het ‘leitmotiv’ is. En wie zo eens rondkijkt in de Dienst, en dat hoeft heus niet op een vrijdag te zijn, kan zich daar van alles bij voorstellen. In de dagelijkse praktijk blijkt het namelijk knap lastig om in deze organisatie je steentje als medewerker bij te dragen. Dan merk je dat alles met alles samenhangt en de hele organisatie een stroperig handelingstempo kent.
Het is dan ook van belang dat het vele werk handig en efficiënt wordt in- en toegedeeld. Daarom organiseren en structureren we gezamenlijk de verschillende vormen van samenwerken. Immers alleen kom je er nooit (op tijd) uit.