ALV en Symposium 2013

Op 11 april 2013 is het zover: FOCUS op FISCALE FENOMENEN De dagvoorzitter is geboren in Belfeld. Onder zijn altijd bezielende leiding, geven een aantal interessante sprekers acte de présence. Waaronder een in 1965 geboren voorzitter van de dagvoorzitter, een man die door de Tweede Kamer tot zijn 66e al is benoemd als luis-in-de-pels en de enige persoon in dit gezelschap die geen eigen wikipedia ingang heeft! Benieuwd? Wij wel! Schrijf de datum alvast in jouw agenda.

Guppy - Bedrijfsmatig werken

Stroop

Ieder die de huidige ontwikkelingen binnen de Blauwe Dienst ziet weet dat momenteel bedrijfsmatig werken het ‘leitmotiv’ is. En wie zo eens rondkijkt in de Dienst, en dat hoeft heus niet op een vrijdag te zijn, kan zich daar van alles bij voorstellen. In de dagelijkse praktijk blijkt het namelijk knap lastig om in deze organisatie je steentje als medewerker bij te dragen. Dan merk je dat alles met alles samenhangt en de hele organisatie een stroperig handelingstempo kent.
Het is dan ook van belang dat het vele werk handig en efficiënt wordt in- en toegedeeld. Daarom organiseren en structureren we gezamenlijk de verschillende vormen van samenwerken. Immers alleen kom je er nooit (op tijd) uit.

Belastingen anders: Voldoening Op Aangifte!

Naar aanleiding van een gesprek met staatssecretaris Weekers in april 2012, heeft een werkgroep binnen de VHMF, de rechtsopvolger van de verenigingen van belastinginspecteurs, -accountants en – ontvangers, zich gebogen over de al vijftig jaar binnen de vereniging levende wens om te komen tot een beter systeem van belastingheffing voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
Naast de wens van een betere en efficiëntere heffing dwingt ook de ontwikkeling van onze samenleving om meer verantwoordelijkheid te leggen bij burgers en bedrijven tot een ander systeem. Dit systeem levert een enorme besparing op in geld en capaciteit. Deze vrijkomende capaciteit kan vervolgens worden ingezet voor een versterking van het toezicht en de invordering.

Voorstel voor een nieuw systeem voor IB en Vpb (klik hier) of kijk op ons videokanaal.

De positie van de Inspecteur

Rik Peters en Jaap den Hollander, Rijksuniversiteit Groningen

In opdracht van de VHMF hebben studenten van de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek verricht naar de gevolgen van de veranderprocessen binnen de Belastingdienst.