Impressie VHMF-Symposium 2014; 'Legitimiteit in de fiscaliteit'

In de futuristische zaal, de Progress, in de Jaarbeurs te Utrecht bezochten op 10 april zo'n 350 deelnemers het jaarlijkse symposium van de VHMF. Leden, niet-leden en mensen van buiten de Belastingdienst kwamen uit het hele land bijeen om van gedachten te wisselen over het onderwerp "Legitimiteit in de Fiscaliteit". Een onderwerp dat geïnspireerd is door het proefschrift van VHMF-lid mr. dr. Albert van Steenbergen.

Uitnodiging ALV en Symposium 2014

Legitimiteit in de fiscaliteit

Van tollenaar naar allround professional, droom of werkelijkheid?

symposium20134

Op 10 april 2014 is in de Progress-zaal van Jaarbeurs te Utrecht de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium gehouden van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën.

Was u er dit jaar niet bij en bent u enthousiast geworden door de verhalen van uw vakgenoten: volgend jaar komt er weer een interessant symposium. U hoeft echter niet te wachten om lid te worden en ook tijdens onze afdelingsvergaderingen te genieten van de PE onderdelen!

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie.

Symposium 2014

symposium2014

SYMPOSIUM VHMF

Legitimiteit in de fiscaliteit

Van tollenaar naar allround professional, droom of werkelijkheid

10 APRIL 2014 - 13u00 - PROGRESSZAAL JAARBEURS UTRECHT

ALV 2016

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 16 april 2015, zie Informatief 80 van juli 2015
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2015 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2016 en de jaarlijkse bijdrage 2017;
  • Benoeming kascommissie 2016;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en verlengbaar: Jurjen Glazenburg, vice-voorzitter
  • Aftredend en herkiesbaar: Monique Lavies-van der Wolf
  • Aftredend: Jo Engelen en Ingrid Hummel
  • Verkiesbaar: Maurice Wierikx en Iris Vestjens
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.