Belastingen anders: Voldoening Op Aangifte!

Naar aanleiding van een gesprek met staatssecretaris Weekers in april 2012, heeft een werkgroep binnen de VHMF, de rechtsopvolger van de verenigingen van belastinginspecteurs, -accountants en – ontvangers, zich gebogen over de al vijftig jaar binnen de vereniging levende wens om te komen tot een beter systeem van belastingheffing voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
Naast de wens van een betere en efficiëntere heffing dwingt ook de ontwikkeling van onze samenleving om meer verantwoordelijkheid te leggen bij burgers en bedrijven tot een ander systeem. Dit systeem levert een enorme besparing op in geld en capaciteit. Deze vrijkomende capaciteit kan vervolgens worden ingezet voor een versterking van het toezicht en de invordering.

Voorstel voor een nieuw systeem voor IB en Vpb (klik hier) of kijk op ons videokanaal.

De positie van de Inspecteur

Rik Peters en Jaap den Hollander, Rijksuniversiteit Groningen

In opdracht van de VHMF hebben studenten van de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek verricht naar de gevolgen van de veranderprocessen binnen de Belastingdienst.

Informatief 71 is uit

Inkomensdaling i.v.m. belaste reiskosten, onduidelijke consequenties van een pensioenakkoord, uitbreiden ontslagrecht, voor het zoveelste jaar de nullijn: de fatsoensgrens voor wat je een ambtenaar kunt aandoen is al ruim overschreden. De overheid verlaat krimpende regio's en een doorgroeimodel zonder doorgroeimogelijkheden. Daar kan ook een vriendelijike Peter Veld niets aan veranderen. Maar ook een succesvol symposium, nieuwe aandacht voor Voldoening op Aangifte. Dat - en nog veel meer - kunt u lezen in "Van het bestuur".
Als toetje na de jaarvergadering ook het verslag van onze onvolprezen Hans Swinkels en de uitgeschreven jaarrede van Erik. Een mooi verslag van ons symposium en een fabel van onze eminence grise (of is het inmiddels volledig blanc) Marius Reuvers. Guppy sluit prikkelend af.

En dat alles in één Informatief!

Mocht je nog geen lid zijn, dan weet je nu in ieder geval wat je gemist hebt. Voorkom teleurstelling en meld je meteen aan!

Informatief 72 is uit

De prikkelende afsluiting van Guppy paste deze keer niet meer in de papieren versie. Daarom vind je Guppy's kerstgedachten op de website. Ik lees er HOOP uit. Wat lees jij...

Het stond al op deze website: Voldoening op aangifte, een geheel andere kijk op belastingen. Hoezo een andere kijk. Wil je meer weten? Lees dan het artikel! Hoe staat het nu met de invordering? Waarom wilde de Algemene Rekenkamer persé met ons praten? En een hersenbreker: de hypotheekrenteaftrek kost (bijna) niks. Waarom afschaffen dus?

Lees dit allemaal in de nieuwste Informatief.

De Maya's hebben zich gelukkig vergist. Zou het kunnen, dat zij de kanteling bedoelden van de "blauwe" dienst van een regiogeorganiseerde, procesgerichte organisatie naar een segmentswijze klantgerichte organisatie? "Belastingen" - zo heet "blauw" na de kanteling. 

Mocht je nog geen lid zijn, dan weet je nu in ieder geval wat je gemist hebt. Voorkom teleurstelling en meld je meteen aan!