Informatief 71 is uit

Inkomensdaling i.v.m. belaste reiskosten, onduidelijke consequenties van een pensioenakkoord, uitbreiden ontslagrecht, voor het zoveelste jaar de nullijn: de fatsoensgrens voor wat je een ambtenaar kunt aandoen is al ruim overschreden. De overheid verlaat krimpende regio's en een doorgroeimodel zonder doorgroeimogelijkheden. Daar kan ook een vriendelijike Peter Veld niets aan veranderen. Maar ook een succesvol symposium, nieuwe aandacht voor Voldoening op Aangifte. Dat - en nog veel meer - kunt u lezen in "Van het bestuur".
Als toetje na de jaarvergadering ook het verslag van onze onvolprezen Hans Swinkels en de uitgeschreven jaarrede van Erik. Een mooi verslag van ons symposium en een fabel van onze eminence grise (of is het inmiddels volledig blanc) Marius Reuvers. Guppy sluit prikkelend af.

En dat alles in één Informatief!

Mocht je nog geen lid zijn, dan weet je nu in ieder geval wat je gemist hebt. Voorkom teleurstelling en meld je meteen aan!

Informatief 72 is uit

De prikkelende afsluiting van Guppy paste deze keer niet meer in de papieren versie. Daarom vind je Guppy's kerstgedachten op de website. Ik lees er HOOP uit. Wat lees jij...

Het stond al op deze website: Voldoening op aangifte, een geheel andere kijk op belastingen. Hoezo een andere kijk. Wil je meer weten? Lees dan het artikel! Hoe staat het nu met de invordering? Waarom wilde de Algemene Rekenkamer persé met ons praten? En een hersenbreker: de hypotheekrenteaftrek kost (bijna) niks. Waarom afschaffen dus?

Lees dit allemaal in de nieuwste Informatief.

De Maya's hebben zich gelukkig vergist. Zou het kunnen, dat zij de kanteling bedoelden van de "blauwe" dienst van een regiogeorganiseerde, procesgerichte organisatie naar een segmentswijze klantgerichte organisatie? "Belastingen" - zo heet "blauw" na de kanteling. 

Mocht je nog geen lid zijn, dan weet je nu in ieder geval wat je gemist hebt. Voorkom teleurstelling en meld je meteen aan!

Korte impressie van het symposium 2012

“Laveren tussen Koopman en Dominee, ethiek in de fiscale praktijk”.

Op 12 april vond ons jaarlijks symposium wederom plaats in een uitstekende ambiance. De zaal was goed gevuld met toehoorders van de zijde van de NOB, VHMF en diverse universiteiten en met een relatief groot aantal niet georganiseerde belastingdienstcollega’s. Ondanks dat de cartoon op de uitnodiging deed vermoeden dat de Koopman en de Dominee de toehoorders goed in de kist zouden weten te houden, is het symposium in een zeer open en uitnodigende sfeer verlopen.

Jaarrede 2012

Uitgesproken 12 april 2012 door de voorzitter drs. H.A.A.M. Rutten

VHMF-2012Quotes:

"Met tegelijkertijd, het ‘huis op orde”, de herinrichting van de Belastingdienst, de forse taakstellingen, de dreigende verdergaande bezuinigingen, de gedwongen concentratie van het aantal rijkskantoren en de enorme versnelling van het Horizontaal Toezicht, heeft de Belastingdienst en daarmee ook het management wel heel erg veel hooi op zijn vork. Pas op voor een hernia."

"Aan de andere kant zou deze jaarrede, gesteund door het bovenstaande citaat, onze bazen en politici kunnen leren dat het beter is de Belastingdienst te sparen bij de bezuinigingen en de normalisatie van de rechtspositie en dat het verstandig is om zijn ambtenaren goed te betalen en in groepfuncties te laten doorgroeien, voordat de wal het schip keert."

Lees hier de gehele rede