Jaarrede VHMF 2015


Op 16 april 2015 sprak onze voorzitter de jaarrede uit tijdens de goedbezochte jaarvergadering. Lees alles hierover in informatief 80.

VHMF Symposium 2013: Focus op Fiscale Fenomenen (verslag)

Digitalisering, globalisering, individualisering en vergrijzing, wat is de fiscale relevantie van deze fenomenen? En hoe gaat de Belastingdienst hiermee om? Deze vragen stonden centraal op het jaarlijkse VHMF-symposium.

Dagvoorzitter Leo Stevens kaartte direct de vergrijzing bij de Belastingdienst aan. “De gemiddelde leeftijd is 50 jaar. Dat is een schat aan know how. Dit is een van de kroonjuwelen van de Belastingdienst.”

Stevens deed een oproep aan de ouderen om niet te vervallen tot “een club van cynische grijsaards”. “Betoon je een rentmeester van het proces van belastingheffing.” Hij voorspelde de groep jonge medewerkers, die het symposium meegeorganiseerd hadden, dat hun werk niet alleen nationaal gericht zal zijn, maar veel Europese en internationale aspecten krijgt.

Het jaarlijkse symposium van de VHMF (Vereniging van Hogere ambtenaren van het Ministerie van Financiën) in de Jaarbeurs in Utrecht werd bijgewoond door meer dan 400 medewerkers van het departement en de Belastingdienst.

Volle zaal voor VHMF symposium 2015

Ons symposium morgen: volle zaal! Een enorm succes voor de symposiumcommissie. 

Was u deze keer verhinderd of was u te laat met aanmelden: in het najaar organiseren we alweer een mini-symposium. Houdt de website in de gaten.


Symposium 2013

symposium2013

SYMPOSIUM VHMF

Focus op Fiscale Fenomenen

Belastingdienst en belastingheffing als afspiegeling van de maatschappij

11 APRIL 2013 - 13u00 - IRENEZAAL JAARBEURS UTRECHT