Nog enkele plaatsen voor 16 april...

De symposiumcommissie werkt onvermoeibaar de laatste puntjes af zodat we op 16 april weer kunnen genieten van uitermate interessant en goed verzorgd symposium. Voor de late beslissers en de just-in-time managers: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Echter: VOL=VOL!

ALV 2015

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 10 april 2014, zie Informatief 77 van juni 2014
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2014 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2015 en de jaarlijkse bijdrage 2016;
  • Benoeming kascommissie 2015;
5. Bestuursverkiezing
  • Verkiesbaar: kandidaat Dennis Baegen
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Aanmelden via de knop "Aanmelden ALV en Symposium" bovenaan de pagina of klik hier

Uitnodiging ALV en Symposium 2013

Focus op Fiscale Fenomenen

Belastingdienst en belastingheffing als afspiegeling van de maatschappij

symposium2013

Vandaag wordt in de Irenezaal van Jaarbeurs te Utrecht de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium gehouden van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën.

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie of volg ons videokanaal.

ALV en Symposium 2013

Op 11 april 2013 is het zover: FOCUS op FISCALE FENOMENEN De dagvoorzitter is geboren in Belfeld. Onder zijn altijd bezielende leiding, geven een aantal interessante sprekers acte de présence. Waaronder een in 1965 geboren voorzitter van de dagvoorzitter, een man die door de Tweede Kamer tot zijn 66e al is benoemd als luis-in-de-pels en de enige persoon in dit gezelschap die geen eigen wikipedia ingang heeft! Benieuwd? Wij wel! Schrijf de datum alvast in jouw agenda.