Persconferentie UFE - 13 april

De UFE is een unie van meer dan 40 vakbonden van ambtenaren van belasting- en douanediensten in 20 landen (veelal binnen de Europese Unie) met in totaal bijna 400.000 leden. Ook de VHMF is hierbij aangesloten.

Gezien de Europese context van huidige financiële, economische, fiscale en sociale crisis wilt de UFE de burgers deelgenoot maken van haar analyses, kritiek en voorstellen op het gebied van belastingen, belastingfraude en douanezaken.

De belasting- en douaneambtenaren binnen Europa zien zich geconfronteerd met besluiten (of besluiteloosheid) van hun organisaties op gebied van de fraudebestrijding: fiscaal, douanetechnisch en sociaal.

De heffing en inning van belastingen en het toezicht daarop wordt onderworpen aan discutabele economische principes. 

De UFE wilt de aanzet geven tot een transparate discussie over belastingen en fraudebestrijding.

Op vrijdag 13 april rond 10u geeft de UFE een persconferentie in Parijs (l’Union SNUI–SUD Trésor Solidaires80-82 rue de Montreuil 75011 PARIS). De vertegenwoordiging van de UFE zal bestaan uit: Serge Colin (Franklijk, voorzitter UFE), Fernand Muller (Luxemburg), Peter Lockhart (Engeland) en H. Nicolakoploulos (Griekenland).

Informatief 70 is uit

Onze leden hebben inmiddels de informatief 70 thuis ontvangen. In deze editie treft u de uitnodiging voor de ALV, het financiëel verslag van 2011 en een aanzet naar ons symposium van 2012. Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut gaat de uitdaging aan om ons in beweging te krijgen. Veel succes Donatello!
Wetenschappelijk onderzoek door de RUG naar de veranderende rol van de inspecteur: een feest der (h)erkenning!
Hans Herings voert een warm pleidooi voor de menselijke maat. Jurjen vraagt zich af of er in de toekomst bij de brandweer alleen nog maar managers overblijven om te blussen. Of heb ik dat verkeerd begrepen... Oordeel zelf. Lees Informatief. Meld u aan om als lid om niets te missen.

ALV 2012

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 8 april 2011, zie Informatief van juni 2011
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2011 van de penningmeester
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststelling van de begroting 2012 en de jaarlijkse bijdrage 2013
  • Benoeming kascommissie 2012
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Erik Rutten en penningmeester Paul Ham,
  • Aftredend en herkiesbaar: Rob Roodenrijs en Paul Soomers
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting


Uitnodiging ALV en Symposium 2012

Laveren tussen koopman en dominee

Ethiek in de fiscale praktijk

symposium2012

Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium op 12 april 2012 welke worden gehouden in de Beatrixzaal van de Jaarbeurs te Utrecht.

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie