Korte impressie van het symposium 2012

“Laveren tussen Koopman en Dominee, ethiek in de fiscale praktijk”.

Op 12 april vond ons jaarlijks symposium wederom plaats in een uitstekende ambiance. De zaal was goed gevuld met toehoorders van de zijde van de NOB, VHMF en diverse universiteiten en met een relatief groot aantal niet georganiseerde belastingdienstcollega’s. Ondanks dat de cartoon op de uitnodiging deed vermoeden dat de Koopman en de Dominee de toehoorders goed in de kist zouden weten te houden, is het symposium in een zeer open en uitnodigende sfeer verlopen.

Jaarrede 2012

Uitgesproken 12 april 2012 door de voorzitter drs. H.A.A.M. Rutten

VHMF-2012Quotes:

"Met tegelijkertijd, het ‘huis op orde”, de herinrichting van de Belastingdienst, de forse taakstellingen, de dreigende verdergaande bezuinigingen, de gedwongen concentratie van het aantal rijkskantoren en de enorme versnelling van het Horizontaal Toezicht, heeft de Belastingdienst en daarmee ook het management wel heel erg veel hooi op zijn vork. Pas op voor een hernia."

"Aan de andere kant zou deze jaarrede, gesteund door het bovenstaande citaat, onze bazen en politici kunnen leren dat het beter is de Belastingdienst te sparen bij de bezuinigingen en de normalisatie van de rechtspositie en dat het verstandig is om zijn ambtenaren goed te betalen en in groepfuncties te laten doorgroeien, voordat de wal het schip keert."

Lees hier de gehele rede

Persconferentie UFE - 13 april

De UFE is een unie van meer dan 40 vakbonden van ambtenaren van belasting- en douanediensten in 20 landen (veelal binnen de Europese Unie) met in totaal bijna 400.000 leden. Ook de VHMF is hierbij aangesloten.

Gezien de Europese context van huidige financiële, economische, fiscale en sociale crisis wilt de UFE de burgers deelgenoot maken van haar analyses, kritiek en voorstellen op het gebied van belastingen, belastingfraude en douanezaken.

De belasting- en douaneambtenaren binnen Europa zien zich geconfronteerd met besluiten (of besluiteloosheid) van hun organisaties op gebied van de fraudebestrijding: fiscaal, douanetechnisch en sociaal.

De heffing en inning van belastingen en het toezicht daarop wordt onderworpen aan discutabele economische principes. 

De UFE wilt de aanzet geven tot een transparate discussie over belastingen en fraudebestrijding.

Op vrijdag 13 april rond 10u geeft de UFE een persconferentie in Parijs (l’Union SNUI–SUD Trésor Solidaires80-82 rue de Montreuil 75011 PARIS). De vertegenwoordiging van de UFE zal bestaan uit: Serge Colin (Franklijk, voorzitter UFE), Fernand Muller (Luxemburg), Peter Lockhart (Engeland) en H. Nicolakoploulos (Griekenland).

Informatief 70 is uit

Onze leden hebben inmiddels de informatief 70 thuis ontvangen. In deze editie treft u de uitnodiging voor de ALV, het financiëel verslag van 2011 en een aanzet naar ons symposium van 2012. Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut gaat de uitdaging aan om ons in beweging te krijgen. Veel succes Donatello!
Wetenschappelijk onderzoek door de RUG naar de veranderende rol van de inspecteur: een feest der (h)erkenning!
Hans Herings voert een warm pleidooi voor de menselijke maat. Jurjen vraagt zich af of er in de toekomst bij de brandweer alleen nog maar managers overblijven om te blussen. Of heb ik dat verkeerd begrepen... Oordeel zelf. Lees Informatief. Meld u aan om als lid om niets te missen.