Nieuwe Informatief is uit!

"Het zijn hectische tijden. De rijksambtenaar in het algemeen en de belastingdienstmedewerker in het bijzonder dreigt nogal wat te overkomen. Er en gebeurt van alles. Wat dacht u van de CAO-besprekingen, (weer) de ambtenarenstatus, de bezuinigingen en mobiliteit en de reuring over onze pensioenen? Daarnaast hebben onze relevante overlegpartners interne problemen. Tenslotte, maar absoluut niet het onbelangrijkste, hebben ook privé-aangelegenheden van een aantal bestuursleden een wissel getrokken op het bestuur. Daarom is er maar één conclusie: tijd te kort en onderwerpen teveel om met jullie over van gedachte te wisselen."
Informatief 66 - "Vanuit het bestuur"

Onze leden hebben de nieuwe informatief thuis ontvangen. Lees snel wat er nog meer speelt.

Pensioenactualiteiten

Op de algemene ledenvergadering van 8 april 2010 heeft Barbara Leach van de CMHF een overzicht gegeven van actuele ontwikkeling omtrent de pensioenen. Zij heeft toen beloofd om de presentatie beschikbaar te stellen aan de leden.

Klik hier voor de presentatie

Seniorendag 2010

Uit de reacties op de vorige seniorendagen blijkt een groot aantal seniorenleden deze bijeenkomst zeer op prijs te stellen. Het bestuur van de VHMF heeft daarom beslo­ten op donderdag 20 mei aanstaande weer een seniorendag de organiseren. Op deze dag bieden we onze seniorleden een geva­rieerd programma waarbij ook het reünie­aspect niet wordt vergeten.
Ter voorkoming van misverstanden: onder de seniorenleden vallen niet alleen de gepensioneerden maar ook de nog actieve leden die op 1 januari 2010 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.

Verdeling Vpb-druk en rente-problematiek; reactie van de VHMF

(Samenvatting. De hele reactie verschijnt begin november 2009 in Informatief)

Op 15 juni 2009 heeft de Staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarbij een zogenaamd "consultatiedocument". Op 30 juli heeft de VHMF een reactie op het consultatiedocument gegeven.