Symposium 2012

symposium2012

SYMPOSIUM VHMF en NOB

Laveren tussen koopman en dominee

Ethiek in de fiscale praktijk

12 APRIL 2012 - 13u00 - BEATRIXZAAL JAARBEURS UTRECHT

Symposium 2013

symposium2013

SYMPOSIUM VHMF

Focus op Fiscale Fenomenen

Belastingdienst en belastingheffing als afspiegeling van de maatschappij

11 APRIL 2013 - 13u00 - IRENEZAAL JAARBEURS UTRECHT

Nieuwe Informatief is uit!

"Het zijn hectische tijden. De rijksambtenaar in het algemeen en de belastingdienstmedewerker in het bijzonder dreigt nogal wat te overkomen. Er en gebeurt van alles. Wat dacht u van de CAO-besprekingen, (weer) de ambtenarenstatus, de bezuinigingen en mobiliteit en de reuring over onze pensioenen? Daarnaast hebben onze relevante overlegpartners interne problemen. Tenslotte, maar absoluut niet het onbelangrijkste, hebben ook privé-aangelegenheden van een aantal bestuursleden een wissel getrokken op het bestuur. Daarom is er maar één conclusie: tijd te kort en onderwerpen teveel om met jullie over van gedachte te wisselen."
Informatief 66 - "Vanuit het bestuur"

Onze leden hebben de nieuwe informatief thuis ontvangen. Lees snel wat er nog meer speelt.

Pensioenactualiteiten

Op de algemene ledenvergadering van 8 april 2010 heeft Barbara Leach van de CMHF een overzicht gegeven van actuele ontwikkeling omtrent de pensioenen. Zij heeft toen beloofd om de presentatie beschikbaar te stellen aan de leden.

Klik hier voor de presentatie