Naamswijziging

Op voorspraak van het bestuur zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de statuten en het huishoudelijk reglement. De meest opvallende is de naamswijziging van de vereniging: Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën. Deze week is de akte bij de notaris gepasseerd.

VHMF symposium 2009 - Een proactieve Belastingdienst (naschrift)

Het symposium is achter de rug. We bedanken de symposiumcommissie hartelijk voor alle inspanningen. We bedanken verder de geinterviewden, de sprekers en de dagvoorzitter.

En we bedanken u - de deelnemers aan ons symposium - voor uw bijdrage!

Symposium 2009 - de sprekers

Hieronder volgt een korte persoonsbeschrijving van de sprekers die tijdens het symposium zullen optreden en tevens zijn enkele stellingen opgenomen die betrekking hebben op het thema "Een proactieve Belastingdienst" "Onze rol in de markt".

Sprekers

Tijdens het symposium zullen de volgende vier personen optreden:

Janet Helder is de dagvoorzitter.

Na haar studie Sociale Wetenschappen is zij gaan werken bij de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna bij een sportkoepelorganisatie en vervolgens bij de Hogeschool Windesheim. Bij de Belastingdienst is Janet begonnen bij CKC en werkt inmiddels al weer 3,5 jaar in het primair proces. In het MT Utrecht-Gooi heeft zij de rol van inrichter. Van haar hobbys zegt zij: "Ik houd van lopen, lezen, dansen en pianospelen maar het meest van mijn kinderen". Zij is geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de relatie mens en organisatie. In het project "Van A naar T", waar zij zich veel mee bezighoudt, komt dat goed tot uiting.

Albert van der Meer

Albert van der Meer studeerde Algemene economie in Groningen en begon zijn loopbaan bij het ministerie van Economische zaken. Via de Directie Financieel-economische zaken bij het ministerie van Financiën en Milieubeheer bij VROM, kwam hij in 1995 terug bij Financiën. Daar werd hij plaatsvervangend directeur planning, financiën en control. Albert was programmamanager Risicobeheersing, Informatiebeveiliging en Integriteit en sinds 2005 is hij lid van het Managementteam Belastingdienst. In zijn portefeuille heeft Albert onder andere Bedrijfsvoering, Beveiliging en Risicomanagement. Een goed functionerende Belastingdienst is in de visie van Albert een organisatie die zijn doelstellingen haalt.

Frank van IJzerloo

Frank van IJzerloo werkt als onderzoeker en adviseur bij Zenc. Hij houdt zich voornamelijk bezig met vraagstukken rondom procesherontwerp, dienstverlening en ketensamenwerking. Frank is één van de casusonderzoekers van de Kafkabrigade.

Harrie Aardema

Prof. dr. H. Aardema verricht als partner / consultant bij BMC advieswerkzaamheden en participeert in onderzoeksprojecten en ontwikkelingstrajecten, met name in de publieke sector. Als bijzonder hoogleraar publiek management aan de Open Universiteit Nederland (leeropdracht voluit: "publiek management, in het bijzonder in relatie tot vernieuwingen in organisatie en bedrijfsvoering") is hij veel bezig met kennisverzameling en kennisontwikkeling op deze terreinen. De titel van zijn oratie was "Stille waarden - Een reflectie op overnormering in publiek management".

Als aperitief alvast enkele stellingen (om te prikkelen):

Albert vd Meer

De medewerker moet zich er zeer bewust van zijn dat compliant gedrag bij belastingplichtigen alleen kan ontstaan door een proactieve overheid.

Compliant gedrag bij de burger ontstaat alleen als de Belastingdienst duidelijk laat zien waar het vele geld aan besteed wordt.

 

Frank van IJzerloo

Het toepassen van de wet mag er nooit toe leiden dat de burger tussen de regels klem komt te zitten. Ook niet in het geval de burger zelf aan zijn situatie debet is.

Bij de uitvoering gaat maatwerk, in de zin van voorkomen van klem raken tussen de regels, boven rechtsgelijkheid.

 

Harrie Aardema

Een goed begrip van de markt kan betekenen dat de Belastingdienst het zicht op de individuele belastingplichtige loslaat.

De kredietcrisis is een rechtvaardiging om het streven naar compliance terzijde te schuiven.

 

VHMF

Het is nu passend dat alle medewerkers van de Belastingdienst gezamenlijk een convenant sluiten voor het doen van hun individuele aangifte met als inzet dat de medewerker een fiscaal standpunt kan vragen van de Dienst die op zijn beurt dan afziet van controle.

Het doen van aangifte is een spel waarbij alle middelen geoorloofd zijn om zo min mogelijk belasting te moeten betalen.

Programma Symposium 2009 VHMF

SYMPOSIUM

EEN PROACTIEVE BELASTINGDIENST

IRENEZAAL JAARBEURS UTRECHT
WOENSDAG 8 APRIL 2009