Informatief 71 is uit

Inkomensdaling i.v.m. belaste reiskosten, onduidelijke consequenties van een pensioenakkoord, uitbreiden ontslagrecht, voor het zoveelste jaar de nullijn: de fatsoensgrens voor wat je een ambtenaar kunt aandoen is al ruim overschreden. De overheid verlaat krimpende regio's en een doorgroeimodel zonder doorgroeimogelijkheden. Daar kan ook een vriendelijike Peter Veld niets aan veranderen. Maar ook een succesvol symposium, nieuwe aandacht voor Voldoening op Aangifte. Dat - en nog veel meer - kunt u lezen in "Van het bestuur".
Als toetje na de jaarvergadering ook het verslag van onze onvolprezen Hans Swinkels en de uitgeschreven jaarrede van Erik. Een mooi verslag van ons symposium en een fabel van onze eminence grise (of is het inmiddels volledig blanc) Marius Reuvers. Guppy sluit prikkelend af.

En dat alles in één Informatief!

Mocht je nog geen lid zijn, dan weet je nu in ieder geval wat je gemist hebt. Voorkom teleurstelling en meld je meteen aan!

Persconferentie UFE - 13 april

De UFE is een unie van meer dan 40 vakbonden van ambtenaren van belasting- en douanediensten in 20 landen (veelal binnen de Europese Unie) met in totaal bijna 400.000 leden. Ook de VHMF is hierbij aangesloten.

Gezien de Europese context van huidige financiële, economische, fiscale en sociale crisis wilt de UFE de burgers deelgenoot maken van haar analyses, kritiek en voorstellen op het gebied van belastingen, belastingfraude en douanezaken.

De belasting- en douaneambtenaren binnen Europa zien zich geconfronteerd met besluiten (of besluiteloosheid) van hun organisaties op gebied van de fraudebestrijding: fiscaal, douanetechnisch en sociaal.

De heffing en inning van belastingen en het toezicht daarop wordt onderworpen aan discutabele economische principes. 

De UFE wilt de aanzet geven tot een transparate discussie over belastingen en fraudebestrijding.

Op vrijdag 13 april rond 10u geeft de UFE een persconferentie in Parijs (l’Union SNUI–SUD Trésor Solidaires80-82 rue de Montreuil 75011 PARIS). De vertegenwoordiging van de UFE zal bestaan uit: Serge Colin (Franklijk, voorzitter UFE), Fernand Muller (Luxemburg), Peter Lockhart (Engeland) en H. Nicolakoploulos (Griekenland).

Informatief 70 is uit

Onze leden hebben inmiddels de informatief 70 thuis ontvangen. In deze editie treft u de uitnodiging voor de ALV, het financiëel verslag van 2011 en een aanzet naar ons symposium van 2012. Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut gaat de uitdaging aan om ons in beweging te krijgen. Veel succes Donatello!
Wetenschappelijk onderzoek door de RUG naar de veranderende rol van de inspecteur: een feest der (h)erkenning!
Hans Herings voert een warm pleidooi voor de menselijke maat. Jurjen vraagt zich af of er in de toekomst bij de brandweer alleen nog maar managers overblijven om te blussen. Of heb ik dat verkeerd begrepen... Oordeel zelf. Lees Informatief. Meld u aan om als lid om niets te missen.

Informatief 69 is uit

Onze leden hebben inmiddels de informatief 69 thuis ontvangen. In het voorwoord kijken we onder andere vooruit na de blog over de AD en we bespreken de CAO en het aflopen van het sociaal flankerend beleid. Onze inspanningen om de invorderingsproblematiek voor het voetlicht te krijgen lijken vruchten af te werpen. Andere onderwerpen zijn: het verhogen van de griffierechten, een beeld van de ambtenaar en een voorschot op het symposium 2012. Sta versteld bij het lezen van "Verhouding belastingambtenaar en fiscus".