Neem eens een collega mee!

Juist zo’n symposium is een goede gelegenheid om eens een collega mee te nemen en, indien nodig, de VHMF te laten leren kennen.

Het symposium staat open voor alle medewerkers van de Belastingdienst, dus iedereen kan zich inschrijven. Maar, om Jan Rietman te citeren: “Wees op tijd, want vol is vol!

CollegaMee


Belastingdienst door het ijs!

De Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de ondercuratelestelling van de Belastingdienst.

Er dreigt bovenop de krimp ten gevolge van de Investeringsagenda een extra krimp van 3.500 medewerkers in de komende jaren.

Dit gaat grote gevolgen hebben voor het toezicht door en de dienstverlening van de Belastingdienst, voor de belastingmoraal en voor de omvang van de “tax gap”.

De VHMF dringt aan op een flinke investering nu in de Belastingdienst.

Een nadere uitleg vindt u in de bijlage.

Wiebes en vertrekken

Het bestuur van de VHMF heeft zijn reactie op de commotie rondom Wiebes en de vertrekregeling bij de Belastingdienst naar de leden gestuurd. In de bijlage treft u deze aan.

Nadere toelichting VHMF op “ultiem voorstel” van DG Leijtens inzake de veel besproken vertrekregeling

Arnhem, 20 juni 2016

Geachte leden,

Het bestuur van de VHMF heeft u middels een nieuwsbrief geïnformeerd over het ultieme voorstel van de DG met betrekking tot de veel besproken vertrekregeling bij de Belastingdienst (zie bijlage voor zijn brief van 17 juni). U kunt richting het bestuur reageren op dit voorstel. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de verzonden nieuwsbrief. Voor de tekst van het voorstel van de DG verwijzen wij naar bijlage bij de door u ontvangen e-mail van onze secretaris Paul Soomers.