Symposium 2019

 

 

JAARSYMPOSIUM VHMF

Toekomstig toezicht: van kramp naar kracht?

Fiscaal Utopia 2023

23 APRIL 2019 13u00

JULIANAZAAL JAARBEURS UTRECHT

 

Het is de VHMF en onze dagvoorzitter Jos de Blieck (sinds het begin van zijn loopbaan lid) een eer u op ons jaarlijkse symposium welkom te mogen heten. Want hoe zit het nu eigenlijk met het toekomstige toezicht en ons eigen Fiscaal Utopia 2023 - het jaar waarin de VHMF haar 150-jarig bestaan gaat vieren? Is de Belastingdienst wel toekomstbestendig? Komen we in ons toekomstige toezicht uit de kramp en in onze kracht?

Maatschappelijke en technologische veranderingen plaatsen zowel de Belastingdienst als de Vereniging voor grote uitdagingen. De traditionele vaststelling van parameters voor belastingheffng en -afdracht erodeert als gevolg van globalisering en virtualisering. Zijn we daar als fscaal betrokkenen eigenlijk wel voldoende mee bezig en - sterker nog - kunnen we daar passende antwoorden op bedenken?

Onze sprekers denken van wel! Automatisering, digitalisering, professionalisering en andere manieren van denken en organiseren bieden volgens Harry, Mariëtte, Martin, Michiel en een aantal jonge bevlogen collega’s een krachtig perspectief. We gaan het horen! Overigens, ook al is dat voor velen van ons in de uitvoering (nog) niet zichtbaar, met een breed (ook politiek) gedragen wil, slimme inzet van fscaal jong, middel en ouder talent moet “suaviter in modo” ook na 2023 zeker nog 150 jaar te realiseren zijn! Wij wensen u een inspirerend en toekomstbestendig symposium!

Wij wensen u een interessant en vooral inspirerend symposium!

De symposiumcommissie VHMF