Symposium 2020

 

ALV en JAARSYMPOSIUM VHMF 2020

update

De ALV en het symposium op 23 april zijn komen te vervallen. Over de ALV bent u geïnformeerd via de nieuwsbrieven. Het symposium is vervangen door een webinar (klik hier).