Symposium 2022

 

 JAARSYMPOSIUM VHMF

Data: Goud of Fout?

Groen-Blauwe ontwikkelingen

 

 

21 april 2022

Julianazaal Jaarbeurs Utrecht

 

In het webinar van juni 2021 zijn we op zoek gegaan naar ‘de weg naar de beste Belastingdienst’, terug naar de essentie van ons werk. Rode draad daarin is kwaliteit: aandacht voor rechtsstatelijkheid en vakmanschap, in al onze processen en diensten, in de dienstverlening én in de handhaving.
Voor het symposium vatten we een actueel en vakinhoudelijk onderwerp bij de kop: data en Artificial Intelligence (AI). Wat betekenen de ontwikkelingen op dit gebied voor de toekomst van de Belastingdienst?
Sturen op data en AI heeft impact op onze maatschappij. Deze impact kan positief zijn doordat het veel kansen biedt, maar er zijn ook zorgen over de risico’s van deze ontwikkeling. “Data zijn in de ogen van de overheid niet alleen de brandstof voor toekomstige groei, ze zijn ook onmisbaar voor het opbouwen van een datagestuurde
autocratie. Daarom moeten die data in staatshanden zijn, of in elk geval onder direct staatstoezicht worden gebracht”. Dit citaat uit NRC ziet op China, maar wat staat ons hier te wachten?
Data en AI zijn medebepalend voor de toekomst van de Belastingdienst, bijvoorbeeld ten aanzien van onze producten en processen. Wat is het en wat kun je er wel/niet mee? Wat hebben we voor ogen om te gaan doen met AI binnen de blauwe en groene Belastingdienst? Wat werkt wel, wat niet? Wat hebben we nodig om goed voorbereid te zijn op een toekomst waar AI een grote rol speelt? En ook de ethische haken en ogen moeten worden benoemd.
We hebben Frank Heijmann van de Douane bereid gevonden zijn visie te geven op gebruik van data in de toekomst en de mogelijkheden die AI daarbij biedt. Ook het gebruik – nu en in de toekomst – van data en AI door de blauwe dienst wordt belicht.

We sluiten dit symposium af met een borrel, niet om bijna te praten, maar om bij én na te praten. Komt dus allen!!

Wij wensen u een insprirerend symposium!!

De VHMF - symposiumcommissie