ALV 2023

Agenda algemene ledenvergadering 2023

De uitnodiging en financiële stukken vind je in de bijlage van Informatief 102 die binnenkort op de mat ligt.

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2022
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2022 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2023 en de jaarlijkse bijdrage 2024;
  • Benoeming kascommissie 2023;
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarrede
   
7. Bespreking jaarrede en actualiteiten
8. Uitreiking boek VHMF-Beroepseer
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint op 18 april 2023 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee. Na afloop
wordt u een lunch aangeboden.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht