Symposium 2023

 

 

 

 

 JAARSYMPOSIUM VHMF 2023

 Belastingdienst, tot hier,
...en nu verder!

 Verleden, heden en toekomst.

 

 

dinsdag 18 april 2023

Julianazaal Jaarbeurs Utrecht

 

2023 belooft een bijzonder jaar te worden voor onze vereniging, de VHMF. Al 150 jaar zijn we actief als vakvereniging. Het thema van ons symposium is “Belastingdienst, tot hier, ...en nu verder!”


Het symposium is opgedeeld in drie op het oog onafhankelijke blokken: verleden, heden en toekomst, met als rode draad rechtsstatelijk handelen. Aan dagvoorzitter Dyon van Beek RA (algemeen directeur Grote Ondernemingen) de uitdaging hierin zo objectief mogelijk een duidelijke orde aan te brengen; dat gaat hem vast lukken.


Niet alleen mensen, maar ook organisaties kunnen lessen trekken uit het verleden. Dat illustreren Rik Peters, hoofddocent aan de faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en zijn collega’s Vincent Tassenaar en Beatrijs Visser aan de hand van door hun studenten vervaardigde leergeschiedenissen. Vanuit juridisch-historisch perspectief zoeken zij een antwoord op de vraag hoe het komt dat het vertrouwen in de Belastingdienst in de loop der tijd zo rigoureus is gedaald.


In deel 2, het heden, staan vakmanschap en rechtsstatelijk handelen door de overheid centraal. Dat is bij uitstek het terrein van Sandra Palmen. Zij richt haar – en daarmee ook onze – aandacht op rechtvaardigheid, rechtshandhaving en procedureel handelen. Naast de algemene beginselen van behoorlijk bestuur besteedt zij aandacht aan de principes van goed openbaar bestuur: transparantie en grondrechten. Deze beginselen zijn de basis voor het goed functioneren in een complexe en veeleisende omgeving, vertrouwenwekkend en met gezag.


Tenslotte blikken we vooruit naar de toekomst, ónze toekomst: wat zijn de oorzaken van de bedroevende staat van onze toezichtorganisatie en welke lessen kunnen wij als Belastingdienst daaruit trekken? Prof. Dr. Gabriël van den Brink, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit, geeft zijn visie op de ontwikkelingen bij de Belastingdienst. Hij adviseert ons onszelf vanuit een filosofische oefening de vraag te stellen ‘Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken?’. In een publiek debat moet je als organisatie helderheid scheppen over je waarden en de doelen die je voorop wilt stellen. Wat vinden wij zélf wat er echt toe doet, wat vinden wij onze belangrijkste waarden?


Als laatste spreker beklimt onze staatssecretaris Marnix van Rij het podium. Hij kan beslist terugkijken op een bewogen eerste jaar, maar vooral ook de blik richten op de toekomst. Daar gaat het uiteindelijke om.


We sluiten dit symposium af met een borrel en hopen nog geamuseerd met een ieder te kunnen napraten.


Wij wensen u een inspirerend symposium!!

De VHMF-symposiumcommissie