Featured

Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren - het boek

Eind september 2020 sprak onze voorzitter, Jurjen Glazenburg, met SG Bas van den Dungen en pDG Jos de Blieck over hoe het vertrouwen in de Belastingdienst, we waren immers nog niet ontvlochten, kon worden vergroot.

 

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de reactie van het bestuur van de VHMF op “de aangifte tegen de Belastingdienst”, die voor veel leden van onze doelgroep traumatisch was.

De maatschappelijke roep om “maatwerk” vraagt wat de VHMF betreft om meer professionele ruimte voor de medewerker van (inmiddels) de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane. In de periode na ons gesprek bleek dat bij de leden van de VHMF verschillende beelden bestonden over wat het begrip professionele ruimte nu inhoudt. Om daar een beter beeld van te krijgen was het nodig een externe partij, de stichting Beroepseer, te vragen een aantal Goed Werk Plaatsen te organiseren voor alle collega’s van de drie diensten. In opdracht van de VHMF, met een bijdrage van het Ministerie.

De publicatie die u hier ziet geeft de voorwaarden die volgens de medewerkers nodig zijn voor voldoende professionele ruimte en dus voor de mogelijkheid om de professional maatwerk te laten scheppen. Uit de Goed Werk Plaatsen komen zestien aanbevelingen. Deze zien op het nut van een lerende organisatie (vertrouwen) en een open en veilige werkomgeving.

Jurjen wil er nog een aantal apart uithalen - uit het feit dat deze behoeften naar voren worden gehaald, hoort u dat we dus nog niet zover zijn:

  • maak carrière maken op inhoud mogelijk: als reëel alternatief voor het management;
  • zet in op rechtsstatelijk vakmanschap: voor rechtsstatelijk vakmanschap is het belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk integrale verantwoordelijkheid kunnen nemen voor casussen;
  • zorg voor een algemene grondslag voor datagebruik: de manier waarop nu met de AVG wordt omgegaan zit in de weg en werkt vertragend;
  • zorg voor aandacht voor het vak vanuit het management;

Als laatste aanbeveling is opgenomen: laat de ambtelijke top naar buiten toe opkomen voor de medewerkers - bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de goede prestaties die in de diensten worden verricht. Ik merk dat hier grote behoefte aan is. Met deze publicatie is het gesprek rond maatwerk en professionele ruimte niet afgelopen. Juist op basis hiervan gaat de VHMF het gesprek aan met de politieke en ambtelijke leiding, bijvoorbeeld via de stand van de uitvoering. Op basis van de aanbevelingen kunnen we immers afspraken maken over veranderingen en voortgang. Het resultaat van deze Goed Werk Plaatsen is in de algemene ledenvergadering van de VHMF overhandigd aan Bas van den Dungen.

Lees zijn eigen commentaar op LinkedIn [klik hier]

Het boek stellen wij gratis digitaal beschikbaar: [klik hier]