Featured

VHMF advies - “Een transparante overheid verdient een beschermde ambtenaar”

Graag maken wij je attent op het verschijnen van het advies “Een transparante overheid verdient een beschermde ambtenaar”. [klik hier om het boekje te downloaden]

Het bestuur heeft aan de hoogleraren Tom Barkhuysen en Jaap van Slooten gevraagd om te analyseren en te adviseren op het vraagstuk hoe de Minister kan voldoen aan zijn inlichtingenplicht op grond van artikel 68 GW én aan zijn verplichtingen als goed werkgever.

Deze vraag is naar voren gekomen door alles wat er in de toeslagenaffaire en de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening aan vragen is binnengekomen, ook bij het bestuur van de VHMF.

De analyse is helder en duidelijk, de adviezen interessant en waardevol. We hebben er voor gekozen om een beperkt aantal boekjes met het advies en onze reactie te laten drukken. Zij worden toegezonden aan onder andere de kabinetsleden, de leden van de 2e Kamer, de ambtelijke leiding van de diverse departementen.

Wij hopen hiermee een stevige bijdrage te leveren aan het ook actuele vraagstuk van ambtenaren die gebruik maken van hun grondrechten.

Wij wensen jou veel leesplezier toe.