Featured

ALV 2024

Agenda algemene ledenvergadering 2024

De uitnodiging en financiële stukken ontvang je niet zoals gewend via de komende Informatief, maar via e-mail.

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2023
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2023 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2024 en de jaarlijkse bijdrage 2025;
  • Benoeming kascommissie 2024;
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarrede
   
7. Bespreking jaarrede en actualiteiten
8. Rondvraag en sluiting

 

De vergadering begint op 18 april 2024 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee. Na afloop
word je een lunch aangeboden.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht

Meld je via onderstaande knop aan voor het symposium (tevens aanmelden voor de ALV en de lunch):